Dungeon & Darkness Great Hole and the City of Freedom Elburn

Nhà phát triển: Drill Drill Drill !! DLsite
Che: Có
Phiên bản: 1.12
OS: Windows
Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Edited MTL by Shisaye & menus by Loztos)

Bạn tạo ra cái tôi thay đổi (người chơi) của mình và sống như một nhà thám hiểm trong một thành phố tên là “Elburn” được bao quanh bởi các ngục tối. Mục đích là đi sâu vào ngục tối và thu thập vũ khí, trang bị có hiệu ứng ngẫu nhiên để chiếm được ngục tối cuối cùng, “Hố lớn của Elburn”. Tại các thị trấn và ngục tối, bạn sẽ gặp những nhà thám hiểm cũng đang có mục tiêu chiếm lấy “Hố lớn”. Có thể hợp tác hoặc thù địch theo ý của bạn. Nếu bạn đánh bại các nhà thám hiểm và cư dân, bạn có thể cướp vũ khí của họ và chơi đùa với cơ thể của họ.​

Liên kết tải xuống

Tiếng Anh

Win (436mb): MEGA – MIXDROP – PIXELDRAIN – WORKUPLOAD

  • key mega: iF6c7KYFBo0dwUQ8ia02Rltuh04L2evQOtXS6_PJYdE

Tiếng Việt

Windows: OneDrive

Android: OneDrive

Hướng dẫn cài đặt

Mật khẩu: mod18.com

Windows: Giải nén – cài đặt setup.exe

Android: cài đặt apk để chơi