Từ chối chịu cách trách nhiệm liên quan!

Các điều kiện và điều khoản dưới đây là đã được người dùng chấp nhận khi sử dung nội dung trên Website Mod18.com:

  1. Toàn bộ nội dung trên web đều không phù hợp với người dưới 19 tuổi. Nếu bạn đã sử dụng thì bạn phải ≥ 19 tuổi để sử dụng nội dung trên web.
  2. Các nội dung trên web bao gồm ảnh, tập tin, âm thanh đều được tổng hợp trên internet. Chúng tôi không sở hửu bất kỳ nôi dung nào cả. Chúng tôi chỉ sắp xếp lại và trình bày một cách có hệ thống để các bạn xem và sử dụng.
  3. Những nội dung trên website đều ghi nguồn bài viết nếu có vấn đề nội dung vui lòng liên hệ với chúng tôi, chúng tôi sẽ xem xét và giải quyết cùng bạn.
  4. Nội dung trên Mod18.com đều là miễn phí. Nếu các bạn trao đổi, mua bán, thỏa thuận riêng chúng tôi không hề can thiệp, và không hề có trách nhiệm đảm bảo những vấn đề trên.
  5. Nội dung trên web quá nhiều dẫn đến việc chúng tôi kiểm tra có sai sót. Nếu bạn gặp vấn đề gì vui lòng hãy tìm đến nguồn của bài viết để trao đổi thông tin liên hệ hỗ trợ.
  6. Trên website có những ngôn từ không phù hợp với người dưới 19 tuổi. Nếu bạn đã sử dụng nội dung thì bạn đã đủ 19 tuổi trở lên. Không dùng ngôn từ gây phản cảm, tranh chấp, phỉ báng liên quan đến đảng, chống phá nhà nước. Nếu bạn sử dụng những từ ngữ trên chúng tôi không chịu trách nhiệm vì đó là tự do ngôn luận của cả nhân người dùng, nếu chúng tôi phát hiện sẽ xóa ngay lập tức.
  7. Không đăng liên kết rác, spam, gây hại, làm mất tài khoản, không tiết lộ thông tin tài khoản cho bất kỳ ai. Chúng tôi không có trách nhiệm về vấn đề mất mát trên.
  8. Chúng tôi không truyền bá hay cố ý phát tán nội dung. Chúng tôi chỉ tổng hợp lại những nội dung có sẵn trên internet, sắp xếp và trình bày chúng một cách hợp lý để người dùng sử dụng.
  9. Việc bạn sử dụng nội dung trên web đều đã đồng ý với các điều khoản từ tuyên bố từ chối trách nhiệm trên.