Một Ác ma cổ đại trở lại. Một vụ giết người. Một âm mưu lâu đời của Giáo hội sụp đổ. Và phép thuật đánh thức lại thành phố của bạn. ​

Thông tin:

Nhà phát triển: Pixieblink PatreonDiscord
Thể loại: Game 18+
Phiên bản; Chapter 7
Kiểm duyệt: Không
Thiết bị: Windows, Linux, Mac, Android
Ngôn ngữ: English

Ảnh Game:

Ảnh trên Mod18Ảnh trên Mod18Ảnh trên Mod18Ảnh trên Mod18

Download:

— English —PC: workupload | pixeldrain |
Android: workupload | pixeldrain |

— Việt Hoá —


Chưa có?!

– Việt Hoá bởi GVNVH18
– Mật khẩu: mod18.com
– PC: Giải nén file -> cài đặt exe để chơi
– Android: sử dụng Joiplay để chơi game (Xem bài đăng)

Hướng dẫn

• Hướng dẫn sử dụng Joiplay để chơi game (Xem bài đăng)
• Hướng dẫn sử dụng Maldives Player để chơi game RPG (Xem bài đăng)
• Hướng dẫn Cài đặt Mods (Xem bài đăng)
• Hướng dẫn sử dụng Cheat để chơi game RPG (Xem bài đăng)
• Một số hướng dẫn và thảo luận khác (Xem bài đăng)