Được thúc giục hành động bởi lời hứa với bạn gái của mình một năm trước, Harry cuối cùng đã tạo ra một bước đột phá lớn trong hành trình tìm kiếm thành công bằng cách ghi được một hợp đồng lớn cho công ty của mình, làm như vậy đưa vào chuyển động sự thăng tiến không thể tránh khỏi của anh ấy. Nhưng điều anh ta không lường trước được là sản phẩm phụ của quyết tâm không thể lay chuyển của anh ta sẽ vô tình mời một sự hiện diện không mong muốn vào cuộc sống của anh ta. Người đại diện của công ty hợp đồng phụ – kẻ bắt nạt cũ của anh ấy từ thời trung học.

A Promise Best Left Unkept | Lời hứa không nên thành hiện thực

Nhà phát triển: Hangover Cat Purrroduction PatreonTwitterSteam
Thể loại: Game 18+
Phiên bản: v0.8.0
Kiểm duyệt: Không
Thiết bị: Windows, Linux, Mac
Ngôn ngữ: English

Nhờ động lực là một lời hứa với bạn gái của mình trước đây, Harry cuối cùng cũng tìm được bước đột phá lớn trong hành trình lập nghiệp bằng một hợp đồng lớn.

Ảnh trên Mod18

Nhờ hợp đồng trên không bao lâu công ty của bạn ngày càng thăng tiến

Ảnh trên Mod18

Nhưng quyết định không thể lay chuyển trên cũng đã vô tình làm xuất hiện một sự hiện điện không mong muốn trong cuộc sống của bạn.

Ảnh trên Mod18

Người đại diện công ty bạn hợp tác lại là kẻ đã từng bắt nạt cậu thời trung học của bạn.

Ảnh trên Mod18

Tải xuống

Tiếng Anh

Win: (2gb) GOFILE – MEGA – MIXDROP – PIXELDRAIN 
Win(32) (v0.6.6 – 1.5gb): GOFILE – MEGA – MIXDROP – WORKUPLOAD
Android (v0.9.0 – 1.88gb): GOFILE – MIXDROP – PIXELDRAIN – MEGA

Hướng dẫn

Windows: Giải nén – cài đặt exe để chơi

Android: giải nén – sử dụng Joiplay để chơi