Game info

Name: A Tale of One City
Deverloper: Project Blossom
Version:
v 1.4

A Tale of One City is a sandbox game with many characters to interact and locations to visit and explore. The game has some RPG elements as well that you will get to build up your stats and gain perks as well. With more stats and perks, more opportunity will be open to players.

The Story takes place in a coastal city, where a young man who just graduated a college is about to start his career as a business man. Business career aside, the city is full of potential for this young man’s adventure.

A Tale of One City là một trò chơi sandbox với nhiều nhân vật để tương tác và các địa điểm để tham quan và khám phá. Trò chơi cũng có một số yếu tố RPG mà bạn sẽ phải xây dựng chỉ số của mình và nhận được các đặc quyền. Với nhiều chỉ số và đặc quyền hơn, người chơi sẽ có nhiều cơ hội hơn.

Câu chuyện diễn ra tại một thành phố biển, nơi một chàng trai vừa tốt nghiệp đại học chuẩn bị bắt đầu sự nghiệp kinh doanh của mình. Sự nghiệp kinh doanh sang một bên, thành phố đầy tiềm năng cho cuộc phiêu lưu của chàng trai trẻ này.

Developer: Project Blossom Patreon – Discord
Censored: No
OS: Windows, Mac, Linux
Language: English

Image Game:

Ảnh trên Mod18Ảnh trên Mod18Ảnh trên Mod18Ảnh trên Mod18

Download

PC: mega (5.21gb) | mixdrop (5.21gb) | racaty (5.21gb) |

– Password: mod18.com
– PC: Unzip the file -> install exe to play
– Android: Install apk or use JoiPlay to play (See the instructions)

– PC: Giải nén file -> cài đặt exe để chơi
– Android: Cài Apk hoặc Hướng dẫn sử dụng Joiplay để chơi game (View Post)

– PC: Giải nén tập tin -> cài đặt exe để chơi
– Android: Cài đặt Apk hoặc sử dụng JoiPlay để chơi (Xem hướng dẫn)
– Việt Hoá bởi GVNVH18

– PC: Giải nén tập tin -> cài đặt exe để chơi
– Android: Cài đặt Apk hoặc sử dụng JoiPlay để chơi (Xem hướng dẫn)
– Việt Hoá bởi GVNVH18

– PC: Giải nén tập tin -> cài đặt exe để chơi
– Android: Cài đặt Apk hoặc sử dụng JoiPlay để chơi (Xem hướng dẫn)
– Việt Hoá bởi GVNVH18

– PC: Giải nén tập tin -> cài đặt exe để chơi
– Android: Cài đặt Apk hoặc sử dụng JoiPlay để chơi (Xem hướng dẫn)
– Việt Hoá bởi GVNVH18

– PC: Giải nén tập tin -> cài đặt exe để chơi
– Android: Cài đặt Apk hoặc sử dụng JoiPlay để chơi (Xem hướng dẫn)
– Việt Hoá bởi GVNVH18

Tutorial

• Instructions for using Joiplay to play games (View Post)
• Instructions for using Maldives Player to play RPG game (View Post)
• Mods Installation Instructions (View Post)
• Instructions for using Cheat to play RPG game (View Post)
• Some other tutorials and discussions (View Post)