Game info

Name: NTR RPG – A Warrior and Three Married Women
Deverloper: Three Rain
Version:
Final

A frontier village Fiel was one day put under the threat of monsters due to a sudden emergence of a dungeon. Many male villagers went to check on the dungeon but nobody has returned so far.

While a pessimistic mood is spreading over the whole village, a man comes.

Making a favor of saving the village, a warrior goes his way to cuck married women of his taste in this RPG.​

Một ngày nọ, một ngôi làng biên giới Fiel bị đặt dưới sự đe dọa của lũ quái vật do sự xuất hiện đột ngột của một hầm ngục. Nhiều dân làng nam đã đi để kiểm tra dungeon nhưng cho đến nay vẫn chưa có ai trở lại.

Trong lúc tâm trạng bi quan đang lan tỏa khắp làng thì một người đàn ông đến.

Làm ơn cứu ngôi làng, một chiến binh đi cách của anh ấy để thu hút những phụ nữ đã kết hôn theo sở thích của anh ấy trong game nhập vai này.

Developer: Three Rain – DLsite
Censored: Yes
OS: Windows
Language: English (Machine Translated)

Image Game:

Ảnh trên Mod18Ảnh trên Mod18Ảnh trên Mod18

Download

PC: mega (122mb) |

– Password: mod18.com
– PC: Unzip the file -> install exe to play
– Android: Install apk or use JoiPlay to play (See the instructions)

PC: 1Drive |

– Mật khẩu: mod18.com

– PC: Giải nén file -> cài đặt exe để chơi
– Android: Cài Apk hoặc sử dụng Joiplay để chơi (Xem hướng dẫn)

Việt hoá

G18VN

– PC: Giải nén file -> cài đặt exe để chơi
– Android: Cài Apk hoặc Hướng dẫn sử dụng Joiplay để chơi game (View Post)

– PC: Giải nén tập tin -> cài đặt exe để chơi
– Android: Cài đặt Apk hoặc sử dụng JoiPlay để chơi (Xem hướng dẫn)
– Việt Hoá bởi GVNVH18

– PC: Giải nén tập tin -> cài đặt exe để chơi
– Android: Cài đặt Apk hoặc sử dụng JoiPlay để chơi (Xem hướng dẫn)
– Việt Hoá bởi GVNVH18

– PC: Giải nén tập tin -> cài đặt exe để chơi
– Android: Cài đặt Apk hoặc sử dụng JoiPlay để chơi (Xem hướng dẫn)
– Việt Hoá bởi GVNVH18

– PC: Giải nén tập tin -> cài đặt exe để chơi
– Android: Cài đặt Apk hoặc sử dụng JoiPlay để chơi (Xem hướng dẫn)
– Việt Hoá bởi GVNVH18

– PC: Giải nén tập tin -> cài đặt exe để chơi
– Android: Cài đặt Apk hoặc sử dụng JoiPlay để chơi (Xem hướng dẫn)
– Việt Hoá bởi GVNVH18

Tutorial

• Instructions for using Joiplay to play games (View Post)
• Instructions for using Maldives Player to play RPG game (View Post)
• Mods Installation Instructions (View Post)
• Instructions for using Cheat to play RPG game (View Post)
• Some other tutorials and discussions (View Post)