Game info

Name: A World Between Us
Deverloper: Neo Nimaru
Version:
v2.5.2

A World Between Us is a visual novel that follows the history of a young college student who has been unlucky enough to be in the wrong place at the right time. Forced in a new dimension by unknow reasons, our main character need to make a new life before it disappears. While a new friend offer to help him in this new dimension other will seek him for they own purposes. Making friends, getting a job and falling in love will be the key of his success.​

A World Between Us là một cuốn tiểu thuyết trực quan kể về lịch sử của một sinh viên đại học trẻ tuổi đã không may mắn đến không đúng nơi vào đúng thời điểm. Bị ép buộc trong một chiều không gian mới bởi những lý do không rõ, nhân vật chính của chúng ta cần phải tạo ra một cuộc sống mới trước khi nó biến mất. Trong khi một người bạn mới đề nghị giúp đỡ anh ta trong không gian mới này, người khác sẽ tìm kiếm anh ta vì mục đích riêng của họ. Kết bạn, kiếm việc làm và yêu sẽ là chìa khóa thành công của anh ấy.

Developer: Neo Nimaru Patreon – Discord – itch.io
Censored: No
OS: Windows, Mac, Linux
Language: English

Image Game:

Ảnh trên Mod18Ảnh trên Mod18Ảnh trên Mod18Ảnh trên Mod18

Download

PC: mega (2.49gb) | mixdrop (2.49gb) | racaty (2.49gb) | workupload (885mb) |

– Password: mod18.com
– PC: Unzip the file -> install exe to play
– Android: Install apk or use JoiPlay to play (See the instructions)

– PC: Giải nén file -> cài đặt exe để chơi
– Android: Cài Apk hoặc Hướng dẫn sử dụng Joiplay để chơi game (View Post)

– PC: Giải nén tập tin -> cài đặt exe để chơi
– Android: Cài đặt Apk hoặc sử dụng JoiPlay để chơi (Xem hướng dẫn)
– Việt Hoá bởi GVNVH18

– PC: Giải nén tập tin -> cài đặt exe để chơi
– Android: Cài đặt Apk hoặc sử dụng JoiPlay để chơi (Xem hướng dẫn)
– Việt Hoá bởi GVNVH18

– PC: Giải nén tập tin -> cài đặt exe để chơi
– Android: Cài đặt Apk hoặc sử dụng JoiPlay để chơi (Xem hướng dẫn)
– Việt Hoá bởi GVNVH18

– PC: Giải nén tập tin -> cài đặt exe để chơi
– Android: Cài đặt Apk hoặc sử dụng JoiPlay để chơi (Xem hướng dẫn)
– Việt Hoá bởi GVNVH18

– PC: Giải nén tập tin -> cài đặt exe để chơi
– Android: Cài đặt Apk hoặc sử dụng JoiPlay để chơi (Xem hướng dẫn)
– Việt Hoá bởi GVNVH18

Tutorial

• Instructions for using Joiplay to play games (View Post)
• Instructions for using Maldives Player to play RPG game (View Post)
• Mods Installation Instructions (View Post)
• Instructions for using Cheat to play RPG game (View Post)
• Some other tutorials and discussions (View Post)