Afterschool Tag |

Nhà phát triển: DottoruGames DLsite
Che: Có
Phiên bản: Hoàn thành
OS: Windows
Ngôn ngữ: English
StoreDLsite

Shota Kun bị buộc phải đến một ngôi trường bỏ hoang một mình.

Rj385039 Img Smp4
Afterschool Tag [Final] 5


Ở đó, anh ta nhìn thấy những người phụ nữ không rõ danh tính…

Rj385039 Img Smp5
Afterschool Tag [Final] 6


Một cô gái xuất hiện và nói…

Rj385039 Img Smp8
Afterschool Tag [Final] 7


“Chơi trốn tìm với bạn bè của tôi cho đến 6 giờ và tôi sẽ đưa bạn về nhà an toàn.”
Sống sót mà không bị ép!

Tải xuống

Tiếng Anh

Windows: Gofile MegaWorkupload

Hướng Dẫn

Windows: giải nén cài đặt exe để chơi