Bản cập nhật đầu tiên của Đặc vụ Arona-Nhiệm vụ- ~ Kỳ nghỉ ~ bao gồm phần giới thiệu nhiệm vụ và vị trí đầu tiên!
Nhiệm vụ này sẽ được hoàn thành với một hoặc hai bản cập nhật nữa.​

Thông tin:

Nhà phát triển: Combin Ation – ci-enSubscribeStar
Thể loại: Game 18+
Phiên bản: Update 4
Kiểm duyệt: Có (Mosaics)
Thiết bị: Windows
Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Ảnh Game:

Ảnh trên Mod18 Ảnh trên Mod18 Ảnh trên Mod18 Ảnh trên Mod18

Download:

— English —

Win: pixeldrain |

– Mật khẩu: droidmodx hoăc mod18.com
– PC: Giải nén file -> cài đặt exe để chơi
– Android: Cài đặt Apk hoặc sử dụng Joiplay hoặc Maldives Player

Hướng dẫn

• Hướng dẫn sử dụng Joiplay để chơi game (Xem bài đăng)
• Hướng dẫn sử dụng Maldives Player để chơi game RPG (Xem bài đăng)
• Hướng dẫn Cài đặt Mods (Xem bài đăng)
• Hướng dẫn sử dụng Cheat để chơi game RPG (Xem bài đăng)
• Một số hướng dẫn và thảo luận khác (Xem bài đăng)