Game info

Name: Angelica’s Temptation: From the Beginning
Deverloper: Saruh
Version:
v0.3.1 Patreon

This VN tells Angelica’s story. She’s a housewife who’s been married ten years to Henry… but their relationship is no longer the same. Henry is working too much and they haven’t had sex for a long time. The main issue with this is that there’s a side of Angelica she’s never revealed to her husband. She has a psychiatric disorder, namely Nymphomania. She’s been struggling with this since she was a teenager, which caused her to experience many things before she was married, things she’s never told Henry about. One of those things is that although she currently has her condition under control, some people have the ability to trigger it, especially Aria and Mark. Aria is Angelica’s best friend. She’s one of the few people who knows about and has witnessed her disorder, the “real” Angelica. As for Mark, he’s Henry’s best friend who’s going through a divorce and “needs” a place to “lay low” for a while. The problem with that, is that Mark also knows about Angelica’s nymphomania. This is where we start the game. Will Angelica succumb to the temptation that both Aria and Mark present? Or will she succumb to her disorder? Her destiny lies in your hands.​

VN này kể chuyện của Angelica. Cô ấy là một bà nội trợ đã kết hôn với Henry được mười năm… nhưng mối quan hệ của họ không còn như xưa. Henry đang làm việc quá nhiều và họ đã không quan hệ tình dục trong một thời gian dài. Vấn đề chính của việc này là có một khía cạnh nào đó của Angelica mà cô ấy không bao giờ tiết lộ với chồng mình. Cô ấy mắc chứng rối loạn tâm thần, cụ thể là Nymphomania. Cô ấy đã phải vật lộn với điều này từ khi còn là một thiếu niên, điều này khiến cô ấy phải trải qua nhiều điều trước khi kết hôn, những điều mà cô ấy chưa bao giờ nói với Henry. Một trong những điều đó là mặc dù cô ấy hiện đang kiểm soát được tình trạng của mình, nhưng một số người có khả năng kích hoạt nó, đặc biệt là Aria và Mark. Aria là bạn thân nhất của Angelica. Cô ấy là một trong số ít người biết về và đã chứng kiến ​​chứng rối loạn của mình, Angelica “thật”. Đối với Mark, anh ấy là bạn thân nhất của Henry, người đang trải qua một cuộc ly hôn và “cần” một nơi để “nằm im” một thời gian. Vấn đề với điều đó, là Mark cũng biết về nymphomania của Angelica. Đây là nơi chúng tôi bắt đầu trò chơi. Liệu Angelica có khuất phục trước sự cám dỗ mà cả Aria và Mark bày ra? Hay cô ấy sẽ không chống chọi nổi với chứng rối loạn của mình? Vận mệnh của cô ấy nằm trong tay bạn.

Developer: Saruh PatreonSlusheDiscordDeviantArt
Censored: No
OS: Windows, Linux, Mac, Android
Language: English

Image Game:

Ảnh trên Mod18Ảnh trên Mod18Ảnh trên Mod18Ảnh trên Mod18

Download

PC: mega (5.41gb) | mixdrop (5.41gb) | workupload (687mb) |

Android: mega (680mb) | mixdrop (680mb)

– Password: mod18.com
– PC: Unzip the file -> install exe to play
– Android: Install apk or use JoiPlay to play (See the instructions)

Walkthrough Mod – Replace/Merge with the “game” folder.

– PC: Giải nén file -> cài đặt exe để chơi
– Android: Cài Apk hoặc Hướng dẫn sử dụng Joiplay để chơi game (View Post)

– PC: Giải nén tập tin -> cài đặt exe để chơi
– Android: Cài đặt Apk hoặc sử dụng JoiPlay để chơi (Xem hướng dẫn)
– Việt Hoá bởi GVNVH18

– PC: Giải nén tập tin -> cài đặt exe để chơi
– Android: Cài đặt Apk hoặc sử dụng JoiPlay để chơi (Xem hướng dẫn)
– Việt Hoá bởi GVNVH18

– PC: Giải nén tập tin -> cài đặt exe để chơi
– Android: Cài đặt Apk hoặc sử dụng JoiPlay để chơi (Xem hướng dẫn)
– Việt Hoá bởi GVNVH18

– PC: Giải nén tập tin -> cài đặt exe để chơi
– Android: Cài đặt Apk hoặc sử dụng JoiPlay để chơi (Xem hướng dẫn)
– Việt Hoá bởi GVNVH18

– PC: Giải nén tập tin -> cài đặt exe để chơi
– Android: Cài đặt Apk hoặc sử dụng JoiPlay để chơi (Xem hướng dẫn)
– Việt Hoá bởi GVNVH18

Tutorial

• Instructions for using Joiplay to play games (View Post)
• Instructions for using Maldives Player to play RPG game (View Post)
• Mods Installation Instructions (View Post)
• Instructions for using Cheat to play RPG game (View Post)
• Some other tutorials and discussions (View Post)