Apartment Story

Nhà phát triển: pH Studio DLsite
Che: Có
Phiên bản: Hoàn thành
OS: Windows
Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Nhìn trộm, quay phim, đe dọa, căn hộ này trở thành thiên đường nhục dục của tôi. Vào vai người giám sát căn hộ, trình giả lập H theo phong cách Hakoya dựa trên toàn bộ căn hộ.

Sample 1
Apartment Story [Final] (Việt Hóa) 6

Có thể sử dụng nhiều phương tiện khác nhau để theo dõi cư dân. Ghi lại những bí mật bẩn thỉu của họ.

Sample 2
Apartment Story [Final] (Việt Hóa) 7

Đe dọa họ bằng các video khiêu dâm quay cảnh họ làm những việc khiêu dâm, đồng thời ghi lại nhiều video khiêu dâm hơn.

Sample 3
Apartment Story [Final] (Việt Hóa) 8

Chừng nào đụ đủ số lần là chúng nó đổ luôn. Nếu điều đó không hiệu quả, bạn cũng có thể đánh thuốc chúng.

Sample 4
Apartment Story [Final] (Việt Hóa) 9

Tải xuống

Tiếng Anh

Windows (100mb): GofileMega

  • key mega: oXQGSzWH8QhAwqFp8619JtZTJaG75PomD_mbGtsX6Kc

Tiếng Việt

Windows: OneDrive

Việt hóa bởi GVNVH18

Hướng dẫn

Mật khẩu: mod18.com

Windows: giải nén – cài đặt exe