Black Book

Nhà Phát triểnMigome
Che: Có
OS: PC
Phiên bản: 07-05-2018
Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Bạn làm việc với tư cách là giám đốc của một căn hộ. Và một ngày nọ, bạn nhận được một Cuốn sách ma thuật đen. Bạn bắt đầu sử dụng nó để làm những việc bẩn thỉu đối với những người thuê nhà nữ…​

0003 4
Black Book [Final] (Việt hóa) 4
Re222412 Img Smp1 Compressed
Black Book [Final] (Việt hóa) 5
Re222412 Img Smp2 Compressed
Black Book [Final] (Việt hóa) 6

Tải xuống

Tiếng Anh

Windows (106mb): MegaWorkupload

Tiếng Việt

Windows: Dùng giả lập Android để chơi

Android: OneDrive

Mật khẩu: mod18.com

Nguồn không nhớ :)))