Game info

Name: Black Rabbit Trainer
Deverloper: Jellyfluff Games
Version:
v0.2.2

You wake up in a room filled with machines and tanks of strange liquid. You are in a world unlike anywhere you’ve ever been. You hear a strange voice in your head and you’ve found yourself training a young girl to become the ultimate weapon. She will need to be taught about magic and combat, but perhaps there’s something else you’d like to teach her?

Eventually you find yourself requiring allies who will assist you in your mission. This could end up as a dream come true or become an actual nightmare.

An anime styled, Trails of Cold Steel parody, adult game created in Ren’Py.

Bạn thức dậy trong một căn phòng chứa đầy máy móc và bể chứa chất lỏng kỳ lạ. Bạn đang ở trong một thế giới không giống như bất cứ nơi nào bạn từng đến. Bạn nghe thấy một giọng nói lạ trong đầu và bạn thấy mình đang đào tạo một cô gái trẻ để trở thành vũ khí tối thượng. Cô ấy sẽ cần được dạy về phép thuật và chiến đấu, nhưng có lẽ bạn muốn dạy cô ấy điều gì khác?

Cuối cùng, bạn thấy mình cần có những đồng minh sẽ hỗ trợ bạn trong nhiệm vụ của mình. Điều này có thể kết thúc như một giấc mơ trở thành sự thật hoặc trở thành một cơn ác mộng thực sự.

Một trò chơi người lớn theo phong cách anime, Trails of Cold Steel, được tạo ra trong Ren’Py.

Developer: Jellyfluff Games Patreon – Discord
Censored: No
OS: Windows, Linux, Mac
Language: English

Image Game:

Ảnh trên Mod18Ảnh trên Mod18Ảnh trên Mod18Ảnh trên Mod18

Download

PC: workupload (163gb) | pixeldrain (163gb) |

Android: workupload (150mb) |

– Password: mod18.com
– PC: Unzip the file -> install exe to play
– Android: Install apk or use JoiPlay to play (See the instructions)

– PC: Giải nén file -> cài đặt exe để chơi
– Android: Cài Apk hoặc Hướng dẫn sử dụng Joiplay để chơi game (View Post)

– PC: Giải nén tập tin -> cài đặt exe để chơi
– Android: Cài đặt Apk hoặc sử dụng JoiPlay để chơi (Xem hướng dẫn)
– Việt Hoá bởi GVNVH18

– PC: Giải nén tập tin -> cài đặt exe để chơi
– Android: Cài đặt Apk hoặc sử dụng JoiPlay để chơi (Xem hướng dẫn)
– Việt Hoá bởi GVNVH18

– PC: Giải nén tập tin -> cài đặt exe để chơi
– Android: Cài đặt Apk hoặc sử dụng JoiPlay để chơi (Xem hướng dẫn)
– Việt Hoá bởi GVNVH18

– PC: Giải nén tập tin -> cài đặt exe để chơi
– Android: Cài đặt Apk hoặc sử dụng JoiPlay để chơi (Xem hướng dẫn)
– Việt Hoá bởi GVNVH18

– PC: Giải nén tập tin -> cài đặt exe để chơi
– Android: Cài đặt Apk hoặc sử dụng JoiPlay để chơi (Xem hướng dẫn)
– Việt Hoá bởi GVNVH18

Tutorial

• Instructions for using Joiplay to play games (View Post)
• Instructions for using Maldives Player to play RPG game (View Post)
• Mods Installation Instructions (View Post)
• Instructions for using Cheat to play RPG game (View Post)
• Some other tutorials and discussions (View Post)