Border Conqueror

Nhà phát triển: Kanoe Steam – Discord – Twitter
Che: không
Phiên bản: Hoàn thành
OS: Windows
Ngôn ngữ: Đa ngôn ngữ (Gồm tiếng Việt)

Border Conqueror là một cuốn tiểu thuyết trực quan về sự đàn áp lãnh thổ, trong đó bạn là chỉ huy, Đại úy Fetorem, “người chiến thắng” Quân đoàn thứ hai Fetorem của Đế chế Norman, quân đoàn chiến đấu mạnh nhất trong Đế chế.

Ss 1fd7200fefbeb3ead349dad1993a57c9e9952943 Compressed
Border Conqueror [Final] (Việt Hóa) 6
Ss 66d81c79e39b0a9686d3f66682bcb4c8b4f8d6bf Compressed
Border Conqueror [Final] (Việt Hóa) 7

Bạn sẽ bảo vệ biên giới nguy hiểm nhất này, trấn áp quân nổi dậy, quản lý hoặc bắt nạt các vùng lãnh thổ mới chinh phục (và phụ nữ) cũng như chiến đấu chống lại kẻ thù.​

Ss 69af254db75b6390ac3a20df7abf9c8f92db3758 Compressed
Border Conqueror [Final] (Việt Hóa) 8
Ss Cd14e4296a036b22ac743d73c71ce3a275ed05d2 Compressed
Border Conqueror [Final] (Việt Hóa) 9

Tải xuống

Tiếng Anh

Win: (333mb) GOFILE – GDRIVE – MEGA – MIXDROP – PIXELDRAIN

Tiếng VIệt

Win: OneDrive

Hướng dẫn

Windows: giải nén – cài đặt exe