Game info

Name: Bright Past
Deverloper: Kosmos Games
Version:
v0.92

Dear friends, the day has come! It is with great pleasure that I present you a demo of my new project. Some may consider it to be a remake of my very first game – “Bright Future”, that many of you liked. The new game is called “Bright Past” and is also based on the concept of an open-world sandbox with a main storyline. However, this time we are doing it on a completely different level! In the current version you can meet the main characters, learn about their background and game setting in general. As you can see in the screenshot, the game will take place in the modern world. The main character will be a girl. The genre of the project can be described as a sandbox with elements of the quest an RPG.​

Bạn thân mến, ngày đã đến! Tôi rất vui khi được giới thiệu cho các bạn bản demo về dự án mới của tôi. Một số có thể coi đây là phiên bản làm lại của trò chơi đầu tiên của tôi – “Bright Future”, mà nhiều bạn thích. Trò chơi mới được gọi là “Bright Past” và cũng dựa trên khái niệm hộp cát thế giới mở với cốt truyện chính. Tuy nhiên, lần này chúng tôi đang làm điều đó ở một cấp độ hoàn toàn khác! Trong phiên bản hiện tại, bạn có thể gặp các nhân vật chính, tìm hiểu về bối cảnh và bối cảnh trò chơi của họ nói chung. Như bạn có thể thấy trong ảnh chụp màn hình, trò chơi sẽ diễn ra trong thế giới hiện đại. Nhân vật chính sẽ là một cô gái. Thể loại của dự án có thể được mô tả như một hộp cát với các yếu tố của nhiệm vụ một game nhập vai.

– PC: Extract file -> install exe to play
– Android: Install Apk or use Joiplay to play (See the instructions)

Image Game:

Ảnh trên Mod18Ảnh trên Mod18Ảnh trên Mod18Ảnh trên Mod18

Download

PC: mega (3.74gb) | mixdrop (3.74) | racaty (3.74gb) |

Android: Mega (860mb) | mixdrop (860mb) |

– Password: mod18.com
– PC: Unzip the file -> install exe to play
– Android: Install Apk or use Joiplay to play (See the instructions)

– PC: Giải nén file -> cài đặt exe để chơi
– Android: Cài Apk hoặc Hướng dẫn sử dụng Joiplay để chơi game (View Post)

– PC: Giải nén tập tin -> cài đặt exe để chơi
– Android: Cài đặt Apk hoặc sử dụng JoiPlay để chơi (Xem hướng dẫn)
– Việt Hoá bởi GVNVH18

– PC: Giải nén tập tin -> cài đặt exe để chơi
– Android: Cài đặt Apk hoặc sử dụng JoiPlay để chơi (Xem hướng dẫn)
– Việt Hoá bởi GVNVH18

– PC: Giải nén tập tin -> cài đặt exe để chơi
– Android: Cài đặt Apk hoặc sử dụng JoiPlay để chơi (Xem hướng dẫn)
– Việt Hoá bởi GVNVH18

– PC: Giải nén tập tin -> cài đặt exe để chơi
– Android: Cài đặt Apk hoặc sử dụng JoiPlay để chơi (Xem hướng dẫn)
– Việt Hoá bởi GVNVH18

– PC: Giải nén tập tin -> cài đặt exe để chơi
– Android: Cài đặt Apk hoặc sử dụng JoiPlay để chơi (Xem hướng dẫn)
– Việt Hoá bởi GVNVH18

Tutorial

• Instructions for using Joiplay to play games (View Post)
• Instructions for using Maldives Player to play RPG game (View Post)
• Mods Installation Instructions (View Post)
• Instructions for using Cheat to play RPG game (View Post)
• Some other tutorials and discussions (View Post)