Tech student Casey Reine finds herself the victim of a mysterious blackmailer who slowly coerces her into a life she never expected.
This game focuses heavily on exhibitionism, Only-One-Naked (OON), Clothed-Male-Naked-Female (CMNF), Clothed-Female-Naked-Female (CFNF), Embarrassed-Naked-Female (ENF), humiliation, blackmail, and public nudity.

Thông Tin:

Nhà phát triển: Sakrilas & VelcroFist PatreonDiscord Server
Thể loại: Game 18+
Phiên bản: v2023-02
Kiểm duyệt: Không
Thiết bị: Windows, Mac, Linux, Android
Ngôn ngữ: English, French, German, Russian, Polish, Portuguese (BR) and Italian.

Ảnh Game:

Ảnh trên Mod18 Ảnh trên Mod18 Ảnh trên Mod18 Ảnh trên Mod18

Tải xuống:

— Tiếng Anh —

Windows (466mb): Pixeldrain Gofile

Android (454mb): Pixeldrain Gofile

  • Mật khẩu: droidmodx hoặc mod18.com
  • PC: giải nén file -> cài đặt exe để chơi
  • Android: cài đặt Apk hoặc sử dung JoiPlay để chơi

Hướng dẫn

• Hướng dẫn sử dụng Joiplay để chơi game (Xem bài đăng)
• Hướng dẫn sử dụng Maldives Player để chơi game RPG (Xem bài đăng)
• Hướng dẫn Cài đặt Mods (Xem bài đăng)
• Hướng dẫn sử dụng Cheat để chơi game RPG (Xem bài đăng)
• Một số hướng dẫn và thảo luận khác (Xem bài đăng)