Game info

Name: Chasing Sunsets
Deverloper: Stone Fox Studios
Version:
v0.6

Chasing Sunsets follows the story of step-siblings reconnecting and dealing with the fallout of their parents’ unexpected deaths. As the story progresses, they will cooperate (or compete) with each other to discover the secrets of their parents’ success in business and in love. The player’s choices will determine both how the game ends, and whom he finishes it with. Explore majestic Tonalu Island and the motivations of the tempting ladies encountered along the way…But don’t lose sight of what you’re there for!​

Chasing Sunsets kể về câu chuyện của các anh chị em kế kết nối lại và đối phó với hậu quả của cái chết bất ngờ của cha mẹ họ. Khi câu chuyện tiến triển, họ sẽ hợp tác (hoặc cạnh tranh) với nhau để khám phá bí mật thành công của cha mẹ họ trong kinh doanh và tình yêu. Các lựa chọn của người chơi sẽ quyết định cả cách trò chơi kết thúc và người anh ta kết thúc trò chơi với ai. Khám phá Đảo Tonalu hùng vĩ và động cơ của những người phụ nữ đầy cám dỗ gặp phải trên đường đi … Nhưng đừng quên bạn đến đó để làm gì!

Developer: Stone Fox Studios Patreon – Discord
Censored: No
OS: Windows, Mac, Linux
Language: English

Image Game:

Ảnh trên Mod18Ảnh trên Mod18Ảnh trên Mod18Ảnh trên Mod18

Download

PC: mega (4.58gb) | mixdrop (4.58gb) | mega (900mb) |

Android: pixeldrain (1gb) |

– Password: mod18.com
– PC: Unzip the file -> install exe to play
– Android: Install apk or use JoiPlay to play (See the instructions)

Gallery Mod – Replace/Merge with the “game” folder.
Walkthrough & Cheat Mod – Replace/Merge with the “game” folder.

– PC: Giải nén file -> cài đặt exe để chơi
– Android: Cài Apk hoặc Hướng dẫn sử dụng Joiplay để chơi game (View Post)

– PC: Giải nén tập tin -> cài đặt exe để chơi
– Android: Cài đặt Apk hoặc sử dụng JoiPlay để chơi (Xem hướng dẫn)
– Việt Hoá bởi GVNVH18

– PC: Giải nén tập tin -> cài đặt exe để chơi
– Android: Cài đặt Apk hoặc sử dụng JoiPlay để chơi (Xem hướng dẫn)
– Việt Hoá bởi GVNVH18

– PC: Giải nén tập tin -> cài đặt exe để chơi
– Android: Cài đặt Apk hoặc sử dụng JoiPlay để chơi (Xem hướng dẫn)
– Việt Hoá bởi GVNVH18

– PC: Giải nén tập tin -> cài đặt exe để chơi
– Android: Cài đặt Apk hoặc sử dụng JoiPlay để chơi (Xem hướng dẫn)
– Việt Hoá bởi GVNVH18

– PC: Giải nén tập tin -> cài đặt exe để chơi
– Android: Cài đặt Apk hoặc sử dụng JoiPlay để chơi (Xem hướng dẫn)
– Việt Hoá bởi GVNVH18

Tutorial

• Instructions for using Joiplay to play games (View Post)
• Instructions for using Maldives Player to play RPG game (View Post)
• Mods Installation Instructions (View Post)
• Instructions for using Cheat to play RPG game (View Post)
• Some other tutorials and discussions (View Post)