Game info

Name: Clara’s Love Hotel
Deverloper: Dumb Koala
Version:
v1.0 Final

Clara manages the Love Hotel, an exclusive house of ill repute catering to those with very teenage tastes! Always on the lookout for new recruits, she tempts greedy, horny teens to lose their innocence in her world of sex for money, perverted wealth, and dangerous, erotic games. Join Clara and her girls on their journey of new experiences, sexual opportunities, and crazy rich clients in this lewdest of enterprises.

Welcome to the Love Hotel – but only if you can afford it!

Clara’s Love Hotel is a game focused on the various spicy scenes in which Clara and her girls find themselves with plenty of lesbian and straight scenes featuring a few different fetishes. It’s not story-heavy and is more focused on erotic content.

Clara quản lý Khách sạn Tình yêu, một ngôi nhà độc quyền có uy tín phục vụ những người có sở thích rất thanh thiếu niên! Luôn chú ý đến những tân binh, cô ta dụ dỗ những thanh thiếu niên ham ăn, ham chơi đánh mất sự trong trắng của mình trong thế giới tình dục vì tiền, sự giàu có trụy lạc và những trò chơi khiêu dâm nguy hiểm. Tham gia cùng Clara và các cô gái của cô ấy trong hành trình trải nghiệm mới, cơ hội tình dục và những khách hàng giàu có điên cuồng trong một doanh nghiệp dâm đãng nhất này.

Chào mừng đến với Khách sạn Tình yêu – nhưng chỉ khi bạn có đủ khả năng!

Clara’s Love Hotel là một trò chơi tập trung vào các cảnh cay độc khác nhau, trong đó Clara và các cô gái của cô ấy thấy mình có rất nhiều cảnh đồng tính nữ và thẳng thắn với một số cảnh cuồng nhiệt khác nhau. Nó không nặng về câu chuyện và tập trung hơn vào nội dung khiêu dâm.

Developer: Dumb Koala SubscribeStar – Itch.io – Discord –Fanbox  – Website – Twitter – Instagram – Linktree – LightmanP
Censored: No
Version: 1.0
OS: Windows, Linux, Mac, Android
Language: English

Image Game:

Ảnh trên Mod18Ảnh trên Mod18Ảnh trên Mod18Ảnh trên Mod18

Download

PC: mega (4.28gb) | pixeldrain (4.28gb) | mega (2.18gb) | pixeldrain (2.18gb) | pixeldrain (1.07gb) |

Android: Mega (1.33gb) | pixeldrain (1.33gb) |

– Password: mod18.com
– PC: Unzip the file -> install exe to play
– Android: install apk or use JoiPlay to play (See the instructions)

– PC: Giải nén file -> cài đặt exe để chơi
– Android: Cài Apk hoặc Hướng dẫn sử dụng Joiplay để chơi game (View Post)

– PC: Giải nén tập tin -> cài đặt exe để chơi
– Android: Cài đặt Apk hoặc sử dụng JoiPlay để chơi (Xem hướng dẫn)
– Việt Hoá bởi GVNVH18

– PC: Giải nén tập tin -> cài đặt exe để chơi
– Android: Cài đặt Apk hoặc sử dụng JoiPlay để chơi (Xem hướng dẫn)
– Việt Hoá bởi GVNVH18

– PC: Giải nén tập tin -> cài đặt exe để chơi
– Android: Cài đặt Apk hoặc sử dụng JoiPlay để chơi (Xem hướng dẫn)
– Việt Hoá bởi GVNVH18

– PC: Giải nén tập tin -> cài đặt exe để chơi
– Android: Cài đặt Apk hoặc sử dụng JoiPlay để chơi (Xem hướng dẫn)
– Việt Hoá bởi GVNVH18

– PC: Giải nén tập tin -> cài đặt exe để chơi
– Android: Cài đặt Apk hoặc sử dụng JoiPlay để chơi (Xem hướng dẫn)
– Việt Hoá bởi GVNVH18

Tutorial

• Instructions for using Joiplay to play games (View Post)
• Instructions for using Maldives Player to play RPG game (View Post)
• Mods Installation Instructions (View Post)
• Instructions for using Cheat to play RPG game (View Post)
• Some other tutorials and discussions (View Post)