Chỉ là một sinh viên năm nhất ngây thơ tại trường Cao đẳng San Vallejo, bạn không biết gì về con đường phía trước của bạn. Sự trưởng thành trở nên thực sự khi bạn tìm hiểu về những nền văn hóa độc đáo của nơi mà bạn phải gọi là quê hương. Khi lòng trung thành hình thành và căng thẳng gia tăng, bạn có thể dẫn dắt tình huynh đệ của mình đến vương miện và cùng nó trở thành vua trong khuôn viên trường không?

Thông tin:

Nhà phát triển: Undergrad Steve PatreonWebsiteDiscordSteam
Thể loại: Game 18+
Phiên bản: Episode 3 –  3.1.13
Kiểm duyệt: Không
Thiết bị: Windows, Linux, Mac, Android
Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Ảnh Game:

Ảnh trên Mod18 Ảnh trên Mod18 Ảnh trên Mod18 Ảnh trên Mod18

Download:

Tiếng Anh

Season 2 – Act 2

Win/LinuxDROPMEFILES – MEGA – PIXELDRAIN

  • Key mega: lO-WB8Fm19k28pF6h-m-hyjdxz8QNkHXDp41f5DAn_E

Season 2 – Act 1 v1.3.1.7

Win/Linux/MacGOFILE – MEGA – PIXELDRAIN

  • Key mega: cAAEhHax_ca3TjEiRe_twq_JbVc3DFap9Mh0fwsQJCc

Split

Part 1MEGA – MIXDROP – PIXELDRAIN – UPLOADHAVEN

  • Key mega: 61RJJCJJwkHjeQKcEKd8LR1wEUiiK0ylI6j5EW-nYTA

Part 2MEGA – MIXDROP – PIXELDRAIN – UPLOADHAVEN

  • Key mega: -d2Ex6a-i-q3CcZOWUXF9r5ofziRfvXEc6tHsdqVCQY

Part 3MEGA – MIXDROP – PIXELDRAIN – UPLOADHAVEN

  • key mega: DQkw5McdARvJXcbVFhqauw4EuTW-g59BbJAt_cnxiuA

Part 4MEGA – MIXDROP – PIXELDRAIN – UPLOADHAVEN

  • Key mega: ZINMFP-OFB-IORq1vi3u5DCd4Kehfk95XPcDZJvmmaQ

Season 1

Win: (16gb) Gofile Mega

  • key mega: h9Lsh_QNu5Gm1auAu9EcPukFvIHtobmijDB2fmTQ5Y0

Win(2.8gb): Pixeldrain
Android: (1.3gb) Mixdrop |

Tiếng Việt

Win (Season 2 – 1.1 gb): OneDrive
Win (Season 1 – 4gb): OneDrive

– Việt hoá bởi Shinobi Gamming

– Compressed bởi Mod18

Hướng dẫn cài đặt

– Mật khẩu: mod18.com
– PC: Giải nén file -> cài đặt exe để chơi
– Android: Cài đặt Apk hoặc sử dụng Joiplay