Corruption | Sa đọa

Nhà phát triển: Mr.C Patreon
Che: không
Phiên bản: Hoàn thành
OS: Windows, Linux, Mac, Android
Ngôn ngữ: Tiếng Anh

các cô gái trong trò chơi ngày càng suy đồi và trở thành nô lệ. bạn có thể thấy các sự kiện khác nhau cho mỗi mức hư hỏng.

2383 Compressed
Corruption | Sa đọa [Final] (Việt Hóa) 6
3145 Compressed
Corruption | Sa đọa [Final] (Việt Hóa) 7
1758 Compressed
Corruption | Sa đọa [Final] (Việt Hóa) 8
1622 Compressed
Corruption | Sa đọa [Final] (Việt Hóa) 9

Tải xuống

Tiếng Anh

Windows (9.16gb): Mega Gofile Pixeldrain

Windows (4.6gb): GofileMegaMixdrop

Windows (2.4gb): WorkuploadPixeldrain

Android (Apk + Brandy’s Cheat/Gallery Unlocker Mod): Pixeldrain Workupload

Android (Apk + Obb + Brandy’s Cheat/Gallery Unlocker Mod): PixeldrainWorkupload

Tiếng Việt

Windows (2.5gb): OneDrive

Mật khẩu: mod18.com

  • Việt hóa bới Khohieu
  • Compressed cho máy yếu bởi Mod18.com

Hướng dẫn

Windows: giải nén – cài đặt exe để chơi

Android: cài đặt apk để chơi