DANGO!

Nhà phát triển: 430Games Steam
Che: Không
Phiên bản: Hoàn thành
OS: Windows
Ngôn ngữ: Tiếng Anh

DANGO! – là một trò chơi giải đố chất lỏng thông thường. Bạn cần vượt qua nhiều cấp độ khác nhau, vẽ một đường dẫn chất lỏng sẽ chảy qua và đổ đầy bình.​

1657997069151 Compressed
DANGO! [Final] (Việt Hóa) 5
1657997390650 Compressed
DANGO! [Final] (Việt Hóa) 6
1657997285428 Compressed
DANGO! [Final] (Việt Hóa) 7

Tải xuống

Tiếng Anh

Win: (280mb) GOFILE – MIXDROP

Tiếng Việt

Win: (290mb) OneDrive

Việt hóa bởi G18VN

Hướng dẫn

Windows: giải nén – cài đặt exe