Dead or Aroused comic/VN

Thông tin:

Nhà phát hành: EpicLust PatreonDiscordBlog (inactive)
Thể loại: Game 18+


Phiên bản: Hoàn thành
Không che: Không
Thiết bị: Windows, Linux, Mac, Android
Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Ảnh Game:

Ảnh trên Mod18 Ảnh trên Mod18 Ảnh trên Mod18 Ảnh trên Mod18

Download:

— Tiếng Anh —

Windows: Mega (90mb) | Gofile (90mb) | Workupload (90mb) |
Android: Mega (66mb) | Gofile (66mb) | Workupload (66mb) |

— Tiếng Việt —

Windows: OneDrive (90mb)

– Việt hoá bởi SD
– Mật khẩu: droidmodx hoăc mod18.com
– PC: Giải nén và cài đặt file .exe

 

Hướng dẫn

 

• Hướng dẫn sử dụng Joiplay để chơi game (Xem bài đăng)
• Hướng dẫn sử dụng Maldives Player để chơi game RPG (Xem bài đăng)
• Hướng dẫn Cài đặt Mods (Xem bài đăng)
• Hướng dẫn sử dụng Cheat để chơi game RPG (Xem bài đăng)
• Một số hướng dẫn và thảo luận khác (Xem bài đăng)