Theo chân một Ayako trẻ tuổi (mẹ của nhân vật chính của chúng ta từ Thị trấn đồi trụy) và quyết định giữa các con đường khác nhau xem cuộc sống của cô ấy có thể như thế nào. Chỉ một trong những con đường này là đúng và chuẩn. Câu chuyện và các nhân vật trong game này sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến Câu chuyện chính của Thị trấn sa đọa.

Thông tin:

Nhà phát triển: JustAnotherDegenerate – Patreon
Thể loại: Game 18+
Phiên bản: 0.2 Public
Kiểm duyệt: Không
Thiết bị: Windows, Linux, Mac
Ngôn ngữ: Anh

Ảnh Game:

Ảnh trên Mod18 Ảnh trên Mod18 Ảnh trên Mod18 Ảnh trên Mod18

Download:

— English —

Win: mixdrop | anonfiles |

– Mật khẩu: droidmodx hoăc droidmodx.xyz
– PC: Giải nén file -> cài đặt exe để chơi
– Android: Cài đặt Apk hoặc sử dụng Joiplay

Hướng dẫn

• Hướng dẫn sử dụng Joiplay để chơi game (Xem bài đăng)
• Hướng dẫn sử dụng Maldives Player để chơi game RPG (Xem bài đăng)
• Hướng dẫn Cài đặt Mods (Xem bài đăng)
• Hướng dẫn sử dụng Cheat để chơi game RPG (Xem bài đăng)
• Một số hướng dẫn và thảo luận khác (Xem bài đăng)