Game info

Name: Depth’s Revival
Deverloper: Seacth
Version:
Chapter 8

You play as a college student that awakens his subconscious to change his life. With his subconscious help, he can become the man he always wanted to become.

The game itself focuses on romance and character stories. There’s no particular main story. It’s just you and your subconscious fixing your life while meeting with various girls and experiencing their life stories. And in the end, you can create your harem with all the girls you’ve met, or you can focus on a single girl and experience further of her story.
This game is also a member of NO NTR gang

Bạn đóng vai một sinh viên đại học đánh thức tiềm thức của mình để thay đổi cuộc sống của mình. Với sự giúp đỡ từ tiềm thức của mình, anh ấy có thể trở thành người đàn ông mà anh ấy luôn muốn trở thành.

Bản thân trò chơi tập trung vào câu chuyện tình lãng mạn và nhân vật. Không có câu chuyện chính cụ thể. Chỉ là bạn và tiềm thức của bạn sửa chữa cuộc sống của bạn khi gặp gỡ với nhiều cô gái khác nhau và trải nghiệm những câu chuyện cuộc đời của họ. Và cuối cùng, bạn có thể tạo hậu cung của mình với tất cả các cô gái bạn đã gặp hoặc bạn có thể tập trung vào một cô gái duy nhất và trải nghiệm thêm về câu chuyện của cô ấy.
Trò chơi này cũng là một thành viên của băng đảng NO NTR

Developer: Seacth Patreon – Discord – Twitter – Itch.io
Censored: No
OS: Windows, Linux, Android
Language: English

Image Game:

Ảnh trên Mod18Ảnh trên Mod18Ảnh trên Mod18Ảnh trên Mod18

Download

PC: mega (4gb) | mixdrop (4gb) | workupload (652mb) | workupload (653mb) |

Android: mega (861mb) | mixdrop (861mb) |

– Password: mod18.com
– PC: Unzip the file -> install exe to play
– Android: Install apk or use JoiPlay to play (See the instructions)

– PC: Giải nén file -> cài đặt exe để chơi
– Android: Cài Apk hoặc Hướng dẫn sử dụng Joiplay để chơi game (View Post)

– PC: Giải nén tập tin -> cài đặt exe để chơi
– Android: Cài đặt Apk hoặc sử dụng JoiPlay để chơi (Xem hướng dẫn)
– Việt Hoá bởi GVNVH18

– PC: Giải nén tập tin -> cài đặt exe để chơi
– Android: Cài đặt Apk hoặc sử dụng JoiPlay để chơi (Xem hướng dẫn)
– Việt Hoá bởi GVNVH18

– PC: Giải nén tập tin -> cài đặt exe để chơi
– Android: Cài đặt Apk hoặc sử dụng JoiPlay để chơi (Xem hướng dẫn)
– Việt Hoá bởi GVNVH18

– PC: Giải nén tập tin -> cài đặt exe để chơi
– Android: Cài đặt Apk hoặc sử dụng JoiPlay để chơi (Xem hướng dẫn)
– Việt Hoá bởi GVNVH18

– PC: Giải nén tập tin -> cài đặt exe để chơi
– Android: Cài đặt Apk hoặc sử dụng JoiPlay để chơi (Xem hướng dẫn)
– Việt Hoá bởi GVNVH18

Tutorial

• Instructions for using Joiplay to play games (View Post)
• Instructions for using Maldives Player to play RPG game (View Post)
• Mods Installation Instructions (View Post)
• Instructions for using Cheat to play RPG game (View Post)
• Some other tutorials and discussions (View Post)