Deserted in Paradise | Mắc kẹt tại hòn đảo hoang vì một kế hoạch kỳ lạ

Nhà phát triển: Crumbbum – Patreon – SubscribeStar – Discord – Itch.io
Che: không
Phiên bản: 0.4
Hệ thống: Windows, Linux, Mac, Android
Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Vì tình thế khó khăn nên bạn cần gấp một công việc để thoát khỏi tình thế này. Ảnh trên Mod18

Bạn đã được mời đến trang viên của một người đàn ông bí ẩn tên là ông Evans, người tuyên bố sẽ có cơ hội việc làm cho bạn. Ảnh trên Mod18

Sau khi đến nơi, bạn phát hiện ra rằng không thể tìm thấy anh ta ở đâu và bạn không có cách nào rời khỏi hòn đảo. Lý do anh ta biến mất và lý do anh ta đưa bạn đến đảo vẫn chưa được biết, nhưng tin tốt là bạn không bị mắc kẹt trên đảo một mình. Ảnh trên Mod18

 Dành thời gian của bạn như thế nào bạn muốn. Xây dựng mối quan hệ của bạn với từng cô gái để phát triển câu chuyện và sự kiện của cô ấy.​ Ảnh trên Mod18

— Tải Xuống —

Tiếng Anh

Windows (549mb): Mega Pixeldrain

Android: Mega Pixeldrain

Hướng dẫn

Windows: giải nén và cài đặt exe để chơi

Android: Cài đặt apk hoặc sử dụng Joiplay để chơi game