Bác sĩ Amana: Bác sĩ trị liệu tình dục – Bệnh nhân 001 (DAST-001) được dự định là người đầu tiên trong loạt tiểu thuyết ảo sắp tới. Loạt phim này có một câu chuyện phi tuyến tính, trong đó MC là một bệnh nhân, thảo luận về những mối quan hệ tình dục và mối tình lãng mạn của anh ấy với bác sĩ trị liệu của anh ấy. Khi bệnh nhân kể câu chuyện với bác sĩ trị liệu của mình, bạn, người đọc sẽ đưa ra những lựa chọn làm thay đổi kết quả của câu chuyện. Quyết định của bạn trong câu chuyện sẽ thay đổi bản chất của mỗi mối quan hệ của bạn và xác định hình dạng và hình thành trải nghiệm tình dục của bạn.

Thông tin:

Nhà phát triển: IANVS PatreonSubscribestarWebsiteDiscordPicarto
Thể loại: Game 18+
Phiên bản: 1.1.5 + 2.0.0P
Kiểm duyệt: Không
Thiết bị: Windows, Linux, Mac
Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Ảnh Game:

Ảnh trên Mod18 Ảnh trên Mod18 Ảnh trên Mod18 Ảnh trên Mod18

Download:

— English —

Win v2.0.0P: Mega (1.2gb) | Pixeldrain (1.2gb) | Workupload (1.2gb) |
Android v2.0.0P: Mega | Pixeldrain |
Win v1.1.5: Mega (1.5gb) | Racaty (1.5gb) |
Android v1.1.5: Mega |

— Mods —

Incent Patch v1.1.5: chuyển vào thư mục “game” bên trong Dr. Amana, Sexual Therapist [Tải xuống]
Incent Patch v2.0.0p: chuyển vào thư mục “game” bên trong Dr. Amana, Sexual Therapist [Tải xuống]

– Mật khẩu: droidmodx hoăc mod18.com
– PC: Giải nén file -> cài đặt exe để chơi
– Android: Cài đặt Apk hoặc sử dụng Joiplay

Hướng dẫn

• Hướng dẫn sử dụng Joiplay để chơi game (Xem bài đăng)
• Hướng dẫn sử dụng Maldives Player để chơi game RPG (Xem bài đăng)
• Hướng dẫn Cài đặt Mods (Xem bài đăng)
• Hướng dẫn sử dụng Cheat để chơi game RPG (Xem bài đăng)
• Một số hướng dẫn và thảo luận khác (Xem bài đăng)