Elven Conquest: Elf Trainer

Nhà phát triển: Pink Tea Games Patreon – Steam
Che: Không
Phiên bản: 1.0.1
OS: Windows, Mac, Linux, Android
Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Bạn là chúa tể bóng tối với những nô lệ và người hầu phục tùng bạn và cảm thấy buồn chán cho đến khi Faye và Seraphine tấn công bạn.

143043 Screenshot 11 Compressed
[18 + Việt Hóa] [PC|Android] Elven Conquest: Elf Trainer [Final] 5
143045 Screenshot 13 Compressed
[18 + Việt Hóa] [PC|Android] Elven Conquest: Elf Trainer [Final] 6
143044 Screenshot 12 Compressed 1
[18 + Việt Hóa] [PC|Android] Elven Conquest: Elf Trainer [Final] 7

Tải xuống

Tiếng Anh

Win: GofileWorkupload

Android: Secufiles

Tiếng Việt

Win: OneDrive

Việt hóa bởi G18VN

Hướng dẫn

Windows: giải nén – cài đặt exe

Android: cài đặt apk