Fetish Locator là một Visual Novella theo câu chuyện. Ứng dụng mới nhất đi quanh khuôn viên trường là Fetish Locator! Mỗi ngày, những cô gái gợi cảm kết nối để thực hiện các thử thách và kiếm điểm bằng cách tải ảnh lên. Tham gia cùng nhân vật chính của chúng ta, người hy vọng sẽ kiếm đủ điểm để tham dự một bữa tiệc rất đặc biệt, nơi cuối cùng anh ta có thể thỏa mãn dục vọng của cuộc đời mình!

Thông tin:

Nhà phát triển: ViNovella PatreonDiscordSubscribestarTwitterInstagramSteam
Thể loại: Game 18+
Phiên bản: Week 3 – 2.2.24 Extended
Kiểm duyệt: Không
Thiết bị: Windows, Linux, Mac
Ngôn ngữ: English

Ảnh Game:

Ảnh trên Mod18Ảnh trên Mod18Ảnh trên Mod18Ảnh trên Mod18

Download:

— English —


Week 3
PC: mega (1.96gb) | mixdrop (1.96gb) |
Android: mega (1.97gb) | mixdrop (1.97gb) |
Win/Mac/Android: mega |

Week 2
PC: mega (4.44gb) | mixdrop (4.44gb) | mediafire (1.24gb) | mixdrop (1.24gb) |
Android: mega [0.2.13] (1.97gb) | mixdrop [0.2.13] (1.97gb) |

Week 1
PC: mega (1.78gb) | mixdrop (1.78gb) |
Android: mixdrop (1.78gb) |

— Mods —


LEWDPATCHERDONTCENSOR Sao chép tệp taboo.rpyc vào thư mục “Fetish Locator/game”.
Walkthrough Week 3Walkthrough Week 1Walkthrough Week 2
Gallery Mod Week 2Gallery Mod Week 1 – sau khi tải xuống đổi tên tập tin thành functions.rpyc và chuyển vào “…/game” nếu có yêu cầu ghi đè vui lòng chấp nhận, vui lòng chọn đúng phiên bản.– Mật khẩu: droidmodx hoặc mod18.com
– PC: Giải nén file -> cài đặt exe để chơi
– Android: Cài đặt Apk hoặc sử dụng Joiplay để chơi game (Xem hướng dẫn)

Hướng dẫn

• Hướng dẫn sử dụng Joiplay để chơi game (Xem bài đăng)
• Hướng dẫn sử dụng Maldives Player để chơi game RPG (Xem bài đăng)
• Hướng dẫn Cài đặt Mods (Xem bài đăng)
• Hướng dẫn sử dụng Cheat để chơi game RPG (Xem bài đăng)
• Một số hướng dẫn và thảo luận khác (Xem bài đăng)