Bạn thấy mình bị mắc kẹt trong một thị trấn bị bao phủ bởi sương mù. Không có gì có vẻ có ý nghĩa ở đó. Bạn sẽ làm cho nó ra khỏi đó, bao giờ?

Thông tin:

Nhà phát hành: BiggestDickest – DiscordPatreonTwitter
Thể loại: Game 18+
Phiên bản: Hoàn thành
Không che: Không
Thiết bị: Windows, Llinux, Mac
Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Ảnh Game:

Ảnh trên Mod18 Ảnh trên Mod18 Ảnh trên Mod18 Ảnh trên Mod18

Download:

— Tiếng Anh —

Windows: MegaPixeldrain

– Mật khẩu: droidmodx hoăc droidmodx.xyz
– PC: Giải nén và cài đặt file .exe
– Android: Cài đặt Apk hoặc sử dụng Joiplay

Hướng dẫn

• Hướng dẫn sử dụng Joiplay để chơi game (Xem bài đăng)
• Hướng dẫn sử dụng Maldives Player để chơi game RPG (Xem bài đăng)
• Hướng dẫn Cài đặt Mods (Xem bài đăng)
• Hướng dẫn sử dụng Cheat để chơi game RPG (Xem bài đăng)
• Một số hướng dẫn và thảo luận khác (Xem bài đăng)