Game info

Name: Forever My Girl
Deverloper: HappyMo
Version:
v0.40

Hi everyone! I’m HappyMO and I’m creating a game that’s focusing on 2 characters, a stepfather (he is MC) who has been living alone for many years and his stepdaughter who because of her mother (the stepfather’s ex-wife) is forced to live with him.
MC is a horny guy who hasn’t had sex in a long time, so he will try to take advantage of his stepdaughter, to make her his girlfriend. The stepdaughter, who is still a virgin, had a bad experience with her ex-boyfriend, who tried to rape her about two months ago but escaped unharmed. Other characters will appear in this game, including her mother, her ex-boyfriend, a friend of hers and another stepfather and stepdaughter couple​

Chào mọi người! Tôi là HappyMO và tôi đang tạo ra một trò chơi tập trung vào 2 nhân vật, một người cha dượng (anh ấy là MC) đã sống một mình trong nhiều năm và cô con gái riêng của anh ấy bị mẹ cô ấy (vợ cũ của cha dượng) ép buộc. sống với anh ấy.
MC là một chàng trai sừng sỏ, lâu ngày không được quan hệ tình dục nên sẽ tìm cách lợi dụng cô con gái riêng của mình để biến cô trở thành bạn gái của mình. Cô con gái riêng, vẫn còn trinh trắng, đã có một trải nghiệm tồi tệ với bạn trai cũ, kẻ đã cố gắng cưỡng hiếp cô khoảng hai tháng trước nhưng không hề hấn gì. Các nhân vật khác sẽ xuất hiện trong trò chơi này, bao gồm mẹ của cô ấy, bạn trai cũ của cô ấy, một người bạn của cô ấy và một cặp bố dượng và con gái riêng khác

Developer: HappyMo Patreon
Censored: No
OS: Windows, Linux, Mac
Language: English

Image Game:

Ảnh trên Mod18Ảnh trên Mod18Ảnh trên Mod18

Download

PC: mega (1.96gb) | mixdrop (1.96gb) | racaty (1.96gb) | workupload (212mb)

Android: workupload (161mb)

Christmas Bonus

PC: mega |

Android: mega |

– Password: mod18.com
– PC: Unzip the file -> install exe to play
– Android: Install apk or use JoiPlay to play (See the instructions)

– PC: Giải nén file -> cài đặt exe để chơi
– Android: Cài Apk hoặc Hướng dẫn sử dụng Joiplay để chơi game (View Post)

– PC: Giải nén tập tin -> cài đặt exe để chơi
– Android: Cài đặt Apk hoặc sử dụng JoiPlay để chơi (Xem hướng dẫn)
– Việt Hoá bởi GVNVH18

– PC: Giải nén tập tin -> cài đặt exe để chơi
– Android: Cài đặt Apk hoặc sử dụng JoiPlay để chơi (Xem hướng dẫn)
– Việt Hoá bởi GVNVH18

– PC: Giải nén tập tin -> cài đặt exe để chơi
– Android: Cài đặt Apk hoặc sử dụng JoiPlay để chơi (Xem hướng dẫn)
– Việt Hoá bởi GVNVH18

– PC: Giải nén tập tin -> cài đặt exe để chơi
– Android: Cài đặt Apk hoặc sử dụng JoiPlay để chơi (Xem hướng dẫn)
– Việt Hoá bởi GVNVH18

– PC: Giải nén tập tin -> cài đặt exe để chơi
– Android: Cài đặt Apk hoặc sử dụng JoiPlay để chơi (Xem hướng dẫn)
– Việt Hoá bởi GVNVH18

Tutorial

• Instructions for using Joiplay to play games (View Post)
• Instructions for using Maldives Player to play RPG game (View Post)
• Mods Installation Instructions (View Post)
• Instructions for using Cheat to play RPG game (View Post)
• Some other tutorials and discussions (View Post)