Game info

Name: Glad To Be Alive
Deverloper: Naughty Pineapple Games
Version:
v0.09

From surviving a tragic near-death car accident that took your father’s life, to having to nearly drop out of school altogether, you have had it rough. The only thing that has kept you going after all this time were your father’s last words to live life to the fullest, to be glad to be alive. Somehow getting through the carnival that was ‘school’ and despite all the ups and downs, you and your self-proclaimed ‘Best Friend’ Daisuke have somehow, miraculously, gotten accepted to Pingress College. Did everything you’ve gone through actually pay off? Or were you just lucky? Regardless, you got in. Not, yet, having been able to have the chance to honour your father’s last words, this might be your chance. Will you be able to live a life that will make your father proud? Will you be Glad To Be Alive?​

Từ việc sống sót sau một vụ tai nạn ô tô suýt chết thảm đã cướp đi sinh mạng của cha bạn, đến việc suýt phải bỏ học hoàn toàn, bạn đã gặp khó khăn. Điều duy nhất khiến bạn tiếp tục sau ngần ấy thời gian là những lời cuối cùng của cha bạn để sống hết mình, vui vì được sống. Bằng cách nào đó, vượt qua lễ hội hóa trang là ‘trường học’ và bất chấp tất cả những thăng trầm, bạn và người bạn tự xưng là ‘Người bạn tốt nhất’ của mình Daisuke, bằng cách nào đó, một cách kỳ diệu, đã được nhận vào Đại học Pingress. Mọi thứ bạn đã trải qua có thực sự được đền đáp? Hay bạn chỉ may mắn? Bất kể, bạn đã vào. Chưa hết, có cơ hội được tôn vinh những lời trăn trối của cha mình, đây có thể là cơ hội của bạn. Liệu bạn có thể sống một cuộc đời khiến cha bạn tự hào? Bạn sẽ vui mừng khi được sống?

Developer: Naughty Pineapple Games patreon
Censored: No
OS: Windows, Mac, Linux
Language: English

Image Game:

Ảnh trên Mod18Ảnh trên Mod18Ảnh trên Mod18Ảnh trên Mod18

Download

PC: mega (1.83gb) | mediafire (1.83gb) | pixeldrain (160mb) |

Android: mega (153mb) |

– Password: mod18.com
– PC: Unzip the file -> install exe to play
– Android: Install apk or use JoiPlay to play (See the instructions)

– PC: Giải nén file -> cài đặt exe để chơi
– Android: Cài Apk hoặc Hướng dẫn sử dụng Joiplay để chơi game (View Post)

– PC: Giải nén tập tin -> cài đặt exe để chơi
– Android: Cài đặt Apk hoặc sử dụng JoiPlay để chơi (Xem hướng dẫn)
– Việt Hoá bởi GVNVH18

– PC: Giải nén tập tin -> cài đặt exe để chơi
– Android: Cài đặt Apk hoặc sử dụng JoiPlay để chơi (Xem hướng dẫn)
– Việt Hoá bởi GVNVH18

– PC: Giải nén tập tin -> cài đặt exe để chơi
– Android: Cài đặt Apk hoặc sử dụng JoiPlay để chơi (Xem hướng dẫn)
– Việt Hoá bởi GVNVH18

– PC: Giải nén tập tin -> cài đặt exe để chơi
– Android: Cài đặt Apk hoặc sử dụng JoiPlay để chơi (Xem hướng dẫn)
– Việt Hoá bởi GVNVH18

– PC: Giải nén tập tin -> cài đặt exe để chơi
– Android: Cài đặt Apk hoặc sử dụng JoiPlay để chơi (Xem hướng dẫn)
– Việt Hoá bởi GVNVH18

Tutorial

• Instructions for using Joiplay to play games (View Post)
• Instructions for using Maldives Player to play RPG game (View Post)
• Mods Installation Instructions (View Post)
• Instructions for using Cheat to play RPG game (View Post)
• Some other tutorials and discussions (View Post)