Goblin Layer | Giải cứu thị trấn không còn bóng đàn ông

Nhà phát triển: Parodos Patreon – Itch.io – Twitter – Discord
-Che: không
Phiên bản: 0.43.6
Thiết bị: Windows, Mac, Linux
Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Một người đàn ông đang thực hiện nhiệm vụ quét sạch mọi tổ yêu tinh (và với một sự tôn sùng yêu tinh nghiêm trọng) đến một thị trấn…

Ảnh trên Mod18

nơi tất cả những người đàn ông đều mất tích một cách bí ẩn.

Ảnh trên Mod18

Liệu anh ta có bao giờ có thể hình thành các mối quan hệ bình thường của con người hay anh ta sẽ đánh mất chính mình trước lũ yêu tinh?

Tải xuống

1. Tiếng Anh

Windows (1.78gb): MegaGofile

2. Hướng dẫn

Windows: Giải nén – Cài đặt exe để chơi game

Android: Giải nén – sử dụng Joiplay để chơi