Guild Project

Nhà phát triển: Guild Project Patreon – Twitter – itch.io
Che: không
Phiên bản: 0.29.0 Public
OS: Windows, Linux, Mac
Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Câu chuyện sẽ xoay quanh những người mới tham gia The Adventurer’s Guild, sự tương tác của họ với nhau và cách họ làm việc để trở thành thành viên/nhà thám hiểm thành đạt của bang hội.​

Preview Char Screen Compressed
Guild Project [v0.29.0] 6
Preview Dialogue Compressed
Guild Project [v0.29.0] 7
Preview Cg 02 Compressed
Guild Project [v0.29.0] 8
Preview Cg 01 Compressed
Guild Project [v0.29.0] 9

Tải xuống

Tiếng Anh

Windows (355mb): GofileMegaPixeldrainWorkupload

Hướng dẫn

Windows: giải nén – cài đặt exe