Dòng chảy tự nhiên của các sự kiện trong một trường học ở thị trấn nhỏ bắt đầu trật bánh khi một học sinh mới thức dậy, trong một lớp học mà không biết chính xác làm thế nào mà anh ta lại đến đó.
Trong khi khám phá nơi này, anh phát hiện ra sự việc kỳ lạ này dường như đang ảnh hưởng đến mọi người xung quanh, và bây giờ tùy thuộc vào anh ta để quyết định cách anh ta sẽ giải quyết (hoặc tận dụng) tình huống.

Thông tin:

Nhà phát hành: TsunAmie Patreon – Itch.io
Thể loại: Game 18+
Phiên bản:  0.37
Kiểm duyệt: Không
Thiết bị: Windows
Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Ảnh Game:

Ảnh trên Mod18 Ảnh trên Mod18 Ảnh trên Mod18

Download:

— English —

Windows: Mega (1.5GB) | Mixdrop (1.5GB) | pixeldrai (1.5GB) |

– Mật khẩu: droidmodx hoăc droidmodx.xyz nếu có
– PC: Giải nén và cài đặt file .exe

Hướng dẫn

• Hướng dẫn sử dụng Joiplay để chơi game (Xem bài đăng)
• Hướng dẫn sử dụng Maldives Player để chơi game RPG (Xem bài đăng)
• Hướng dẫn Cài đặt Mods (Xem bài đăng)
• Hướng dẫn sử dụng Cheat để chơi game RPG (Xem bài đăng)
• Một số hướng dẫn và thảo luận khác (Xem bài đăng)