Game info

Name: Helping The Hotties
Deverloper: xRed Games
Version:
v0.6

In Helping The Hotties, you’re a college student who receives an unexpected phone call at the worst possible time, the beginning of summer.
The next day, you’re on a bus going to work in a boy’s educational and behavioral rehabilitation camp.
But, to your surprise, it’s not a boy’s camp anymore…

Trong Help The Hotties, bạn là một sinh viên đại học nhận được một cuộc điện thoại bất ngờ vào thời điểm tồi tệ nhất có thể, đầu mùa hè.
Ngày hôm sau, bạn đang đi xe buýt để đến trại phục hồi hành vi và giáo dục của một cậu bé.
Nhưng, bạn ngạc nhiên, đó không phải là trại của một cậu bé nữa…

Developer: xRed Games Patreon – Twitter – Itch.io – Discord – Gumroad – Steam
Censored: No
OS: Windows, Linux, Mac
Language: English

Image Game:

Ảnh trên Mod18Ảnh trên Mod18Ảnh trên Mod18

Download

PC: mixdrop (9.64gb) | workupload (2.19gb) | pixeldrain (2.19gb) |

– Bonus code is: helping – it’s highly recommended that you start a new game.

Old Version (Episode 6)

PC: mixdrop (2.55gb) | racaty (2.55gb) | workupload (1.13gb) |

Android: pixeldrain |

Christmas Special

PC: workupload |

– Password: mod18.com
– PC: Unzip the file -> install exe to play
– Android: Install apk or use JoiPlay to play (See the instructions)

– PC: Giải nén file -> cài đặt exe để chơi
– Android: Cài Apk hoặc Hướng dẫn sử dụng Joiplay để chơi game (View Post)

– PC: Giải nén tập tin -> cài đặt exe để chơi
– Android: Cài đặt Apk hoặc sử dụng JoiPlay để chơi (Xem hướng dẫn)
– Việt Hoá bởi GVNVH18

– PC: Giải nén tập tin -> cài đặt exe để chơi
– Android: Cài đặt Apk hoặc sử dụng JoiPlay để chơi (Xem hướng dẫn)
– Việt Hoá bởi GVNVH18

– PC: Giải nén tập tin -> cài đặt exe để chơi
– Android: Cài đặt Apk hoặc sử dụng JoiPlay để chơi (Xem hướng dẫn)
– Việt Hoá bởi GVNVH18

– PC: Giải nén tập tin -> cài đặt exe để chơi
– Android: Cài đặt Apk hoặc sử dụng JoiPlay để chơi (Xem hướng dẫn)
– Việt Hoá bởi GVNVH18

– PC: Giải nén tập tin -> cài đặt exe để chơi
– Android: Cài đặt Apk hoặc sử dụng JoiPlay để chơi (Xem hướng dẫn)
– Việt Hoá bởi GVNVH18

Tutorial

• Instructions for using Joiplay to play games (View Post)
• Instructions for using Maldives Player to play RPG game (View Post)
• Mods Installation Instructions (View Post)
• Instructions for using Cheat to play RPG game (View Post)
• Some other tutorials and discussions (View Post)