Hero To Villain Remastered |

Nhà phát triển: Izumii Patreon – Discord – Itch.io
Che: không
Phiên bản: 0.3.1
OS: Windows, Linux, Mac, Android
Ngôn ngữ: Tiếng Anh, Việt

Hero To Villain Remastered

– Sự hỗn loạn đang thống trị thế giới này vì khoảng 1 trong 2 người trên thế giới này có siêu năng lực.

62 Compressed
[18+ Việt hóa] [PC|Android] Hero To Villain Remastered [0.3.1] 6

– Mọi người chia làm 2 nhóm là anh hùng và phản diện.

304
[18+ Việt hóa] [PC|Android] Hero To Villain Remastered [0.3.1] 7

– Các anh hùng đang làm việc cho chính phủ, và họ có trách nhiệm ngăn chặn những điều tồi tệ đang xảy ra. – Mặt khác, những kẻ phản diện đang làm việc cho thủ lĩnh phe phản diện của chúng, và chúng làm mọi thứ mà chúng ta có thể coi là tồi tệ.

149 Compressed
[18+ Việt hóa] [PC|Android] Hero To Villain Remastered [0.3.1] 8

– Bạn sẽ vào vai MC, người anh hùng mạnh nhất. Nhưng một ngày nọ, anh ta bị đồng đội phản bội và anh ta chết. Anh tái sinh trong cơ thể mới, và anh muốn trả thù những người đồng đội cũ của mình. Nhưng anh ấy có thể làm quen với cuộc sống mới của mình không?

136 Compressed
[18+ Việt hóa] [PC|Android] Hero To Villain Remastered [0.3.1] 9

Tải xuống

Tiếng Anh + Việt

Windows (1gb): GofileMegaPixeldrainWorkuploadDrive

  • Key mega: 2JQ1IM_q7SXM2GY1BoHh5b3sjCEX9qUgWE1e92o3UQI

Android (1gb): MegaPixeldrainWorkuploadDrive

  • Key mega: 9r41WMz64Mb1UNmSwwyhJepDYeyQeW6BqeLKrQdTacg

Hướng dẫn

Windows: giải nén – cài đặt exe để chơi

Android: Cài đặt apk để chơi