Thông tin game

  • Tên: Hit And Run
  • Thể loại: Hành động
  • Kích thước: 103mb
  • Phiên bản: 1.1.3

Cảnh báo!

Hãy lựa chọn nội dung phù hợp với lứa tuổi. Những nội dung chặt chém, máu me, người lớn là không phù hợp với những thành viên dưới 18 tuổi, chúng tôi không chịu trách nhiệm về vấn đề sức khỏe của bạn khi lựa chọn nội dung không phù hợp với lứa tuổi.

Giới thiệu game

Monster again !
Wave after wave, monsters never stop! Heroic adventurer, you need to go through endless monsters and face the ultimate Demon King.
In the level, you can get a skill every time after you upgrade. Choose carefully, a good skill combination can better help you pass the level.
Remember, if you fail, you will start over!

Game Features:
1. Super casual shooting Roguelike game, every time is a new experience.
2. One-handed operation, easily relieve the pressure, one arrow kill one monster.
3. Hundreds of skills are combined as you like and will never be repeated.
4. Extreme move, challenge the boss, can you pass without injury!

✒ Được Lưu trữ bởi DroidModX
✒ Thông Tin Phiên Bản:

1. Tiền tệ không giới hạn (với kim cương vô hạn, bạn có thể nâng cấp và mua tiền xu, năng lượng, v.v.)
Lưu Y: Hoạt động trên thiết bị đã root hoặc Vmos, X8 Sandbox
– Vmos: (Bài viết)
– X8 Sandbox: (Bài viết)

  1. Giải nén tệp tin tải về
  2. Cài đặt Apk
  3. Nếu thư mục Android thì chuyển vào trong bộ nhớ trong
  4. Chuyển hoặc copy thư mục game vào bộ nhớ trong /Android/obb
  5. Chơi game


SCREENSHOT