Home Together

Nhà phát triển: Home Together Patreon – Discord – Itch.io
Che: Không
Phiên bản: 0.13.1
OS: Windows
Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Home Together là trò chơi người lớn thời gian thực với đồ họa thế hệ tiếp theo​

Ảnh trên Mod18
Home Together [v0.13.1] 4
Ảnh trên Mod18
Home Together [v0.13.1] 5

System Requirements:

Minimum Requirements:

 • CPU: Intel Core i5 4590
 • RAM: 12 GB
 • VIDEO CARD: NVIDIA GTX 970 or GTX 1060 or better/ AMD R9 290 or better
 • DEDICATED VIDEO RAM: 4096 MB
 • PIXEL SHADER: 5.1
 • VERTEX SHADER: 5.1
 • OS: Windows 7+
 • FREE DISK SPACE: 8 GB

Recommended Requirements:

 • CPU: Intel i5 6500, AMD Ryzen 3 1200 or above
 • RAM: 16 GB
 • VIDEO CARD: NVIDIA GTX 1060 6GB, AMD RX570 or above
 • DEDICATED VIDEO RAM: 4096 MB
 • PIXEL SHADER: 5.1
 • VERTEX SHADER: 5.1
 • OS: Windows 7+
 • FREE DISK SPACE: 8 GB

Tải xuống

v0.13.1MEGA – MIXDROP – PIXELDRAIN

v0.12.1: PixeldrainMega

Additional content key: DPGMXW

Hướng dẫn cài đặt

 • Giải nén
 • Chạy setup.exe và chơi game