House Party

Nhà phát triển: Eek! Games Patreon – Website – Steam – Itch.io
Che: Không
Phiên bản: 1.2.2.1 + Doja Cat DLC + Liz Katz DLC
OS: Windows
Ngôn ngữ: Tiếng Anh

House Party là một trò chơi mô phỏng xã hội kết thúc mở kết hợp với cuộc phiêu lưu điểm nhấn lấy cảm hứng từ những bộ phim hài kinh điển của thập niên 90.

Ss 3f60df6186efb09a2cf75ae3d954a2e457b639ab Compressed
House Party [v1.2.2.1] 6

Mọi quyết định đều thay đổi câu chuyện của bạn và mỗi nhân vật đều có điều gì đó để tiết lộ.

Ss Fd2a5f3ef49b620465998e015df6c351e3d9bd77 Compressed
House Party [v1.2.2.1] 7

Ngoài ra còn có nút để cởi quần.

343017 20181029190511 1 Compressed
House Party [v1.2.2.1] 8
343026 20190622190632 1
House Party [v1.2.2.1] 9

Tải xuống

Tiếng Anh

Win: (4.17gb) GOFILE – MEGA – MIXDROP – PIXELDRAIN

Hướng dẫn

Windows: giải nén – cái đặt exe