Game info

Name: Infinity: Love or Lust
Deverloper: CreaSou
Version:
R8

Infinity: Love or Lust – a story about the relationship between a father (mc) and his daughter (Amy).
You have to take the role of a man (the main character) who lives with his daughter all his life, giving all his strength and love for her safe living, to make her happy.

Amy (daughter) appreciates your concern and, no doubt, she considers you an example of a real man. Her love and care in your direction is not in doubt.
All 19 years, since the birth of Amy, you have tried to devote to her. But at the same time, you did not forget that you should get a promotion at work in order to provide a comfortable and carefree life for your small family in the form of two people.
A couple of months ago, you finally got a career promotion. After becoming a director of one of the major marketing companies, you decided to move to the capital.
2 months of living in a new city were unforgettable. But one day you realized that something unnatural was happening in your everyday life.
Once again waking up on Friday morning, you felt a strong feeling of deja vu. It took you several days to put the facts together – you got into a time loop.
Every morning you relive Friday. Having overcome the panic, you understand that you need to do something.
Perhaps you have been given the opportunity to make Amy really happy. Maybe this is a chance to finally open up to your emotions and decide how much you love your daughter and what kind of future you want to see with her.

Infinity: Love or Lust – một câu chuyện về mối quan hệ giữa một người cha (mc) và con gái của mình (Amy).
Bạn phải nhập vai một người đàn ông (nhân vật chính) sống với người con gái của mình cả đời, dành tất cả sức lực và tình yêu của mình cho cuộc sống an toàn của cô ấy, để làm cho cô ấy hạnh phúc.

Amy (con gái) đánh giá cao sự quan tâm của bạn và chắc chắn cô ấy coi bạn là tấm gương của một người đàn ông thực thụ. Không nghi ngờ gì tình yêu và sự quan tâm của cô ấy đối với bạn.
Tất cả 19 năm, kể từ khi Amy sinh ra, bạn đã cố gắng cống hiến cho cô ấy. Nhưng đồng thời bạn cũng đừng quên rằng mình nên thăng tiến trong công việc để có thể đem lại cuộc sống thoải mái, vô lo cho gia đình nhỏ hình hài hai người.
Một vài tháng trước, bạn cuối cùng đã được thăng chức trong sự nghiệp. Sau khi trở thành giám đốc của một trong những công ty tiếp thị lớn, bạn quyết định chuyển đến thủ đô.
2 tháng sống ở thành phố mới thật khó quên. Nhưng một ngày bạn nhận ra rằng có điều gì đó không tự nhiên đang xảy ra trong cuộc sống hàng ngày của bạn.
Một lần nữa thức dậy vào sáng thứ Sáu, bạn cảm thấy một cảm giác mạnh mẽ của deja vu. Bạn đã mất vài ngày để tổng hợp các dữ kiện lại với nhau – bạn đã đi vào một vòng lặp thời gian.
Mỗi buổi sáng bạn hồi tưởng lại thứ sáu. Vượt qua cơn hoảng loạn, bạn hiểu rằng mình cần phải làm một điều gì đó.
Có lẽ bạn đã được trao cơ hội để làm cho Amy thực sự hạnh phúc. Có thể đây là cơ hội để cuối cùng bạn mở lòng với cảm xúc của mình và quyết định xem bạn yêu con gái mình đến mức nào và bạn muốn nhìn thấy tương lai như thế nào với cô ấy.

Developer: CreaSou Patreon – Itch.io – Discord
Censored: No
OS: Windows, Linux, Mac
Language: English, Russian

Image Game:

Ảnh trên Mod18Ảnh trên Mod18Ảnh trên Mod18Ảnh trên Mod18

Download

PC: mega |

Android: mega [R7] |

– Password: mod18.com
– PC: Unzip the file -> install exe to play
– Android: Install apk or use JoiPlay to play (See the instructions)

– PC: Giải nén file -> cài đặt exe để chơi
– Android: Cài Apk hoặc Hướng dẫn sử dụng Joiplay để chơi game (View Post)

– PC: Giải nén tập tin -> cài đặt exe để chơi
– Android: Cài đặt Apk hoặc sử dụng JoiPlay để chơi (Xem hướng dẫn)
– Việt Hoá bởi GVNVH18

– PC: Giải nén tập tin -> cài đặt exe để chơi
– Android: Cài đặt Apk hoặc sử dụng JoiPlay để chơi (Xem hướng dẫn)
– Việt Hoá bởi GVNVH18

– PC: Giải nén tập tin -> cài đặt exe để chơi
– Android: Cài đặt Apk hoặc sử dụng JoiPlay để chơi (Xem hướng dẫn)
– Việt Hoá bởi GVNVH18

– PC: Giải nén tập tin -> cài đặt exe để chơi
– Android: Cài đặt Apk hoặc sử dụng JoiPlay để chơi (Xem hướng dẫn)
– Việt Hoá bởi GVNVH18

– PC: Giải nén tập tin -> cài đặt exe để chơi
– Android: Cài đặt Apk hoặc sử dụng JoiPlay để chơi (Xem hướng dẫn)
– Việt Hoá bởi GVNVH18

Tutorial

• Instructions for using Joiplay to play games (View Post)
• Instructions for using Maldives Player to play RPG game (View Post)
• Mods Installation Instructions (View Post)
• Instructions for using Cheat to play RPG game (View Post)
• Some other tutorials and discussions (View Post)