Game info

Name: JPDE – Sonata of Fire
Deverloper: Meinos Kaen
Version:
v4.15.1

JPDE is a fan-made visual novel created by Meinos Kaen. It is based in the world of RWBY, a popular web series created by Rooster Teeth. You are David di Kabegis, a strange newcomer to the world of Remnant who arrives through meteoric crash landing. Upon first awakening, with a dreadful case of amnesia, he encounters Penny Polendina, and from there, his adventure kicks off as he attends the notable Beacon Academy to train as a Huntsman with combat skills he is unaware of ever obtaining. The team is rounded out by their leader, Jacqueline B. Ivory, and Evelyn “Carrots” Damerot.​

JPDE là một cuốn tiểu thuyết trực quan do người hâm mộ tạo ra bởi Meinos Kaen. Nó dựa trên thế giới của RWBY, một loạt web nổi tiếng được tạo ra bởi Dậu Teeth. Bạn là David di Kabegis, một người mới lạ đến thế giới Remnant, người đến khi hạ cánh do tai nạn thiên thạch. Lần đầu tiên tỉnh dậy, với một trường hợp mất trí nhớ đáng sợ, anh ta gặp Penny Polendina, và từ đó, Cuộc phiêu lưu của anh ấy bắt đầu khi anh ấy tham dự Học viện Beacon nổi tiếng để đào tạo thành một Thợ săn với các kỹ năng chiến đấu mà anh ấy không biết là đã từng có được. Đội được hoàn thiện bởi thủ lĩnh của họ, Jacqueline B. Ivory, và Evelyn “Carrot” Damerot.

Developer: Meinos Kaen | – Twitter1 – Twitter2 – Twitter2 – patreon – discord – YouTube – kofi – WordPress/ – jpde – pixiv – Reddit – audius – itch.io – tumblr
Censored: No
OS: Windows, Linux, Mac, Android
Language: English, Russian

Image Game:

Ảnh trên Mod18Ảnh trên Mod18Ảnh trên Mod18 Ảnh trên Mod18

Download

PC: mega (2.03gb) |

Android: mega (1.9gb) |

– Password: mod18.com
– PC: Unzip the file -> install exe to play
– Android: Install apk or use JoiPlay to play (See the instructions)

– PC: Giải nén file -> cài đặt exe để chơi
– Android: Cài Apk hoặc Hướng dẫn sử dụng Joiplay để chơi game (View Post)

– PC: Giải nén tập tin -> cài đặt exe để chơi
– Android: Cài đặt Apk hoặc sử dụng JoiPlay để chơi (Xem hướng dẫn)
– Việt Hoá bởi GVNVH18

– PC: Giải nén tập tin -> cài đặt exe để chơi
– Android: Cài đặt Apk hoặc sử dụng JoiPlay để chơi (Xem hướng dẫn)
– Việt Hoá bởi GVNVH18

– PC: Giải nén tập tin -> cài đặt exe để chơi
– Android: Cài đặt Apk hoặc sử dụng JoiPlay để chơi (Xem hướng dẫn)
– Việt Hoá bởi GVNVH18

– PC: Giải nén tập tin -> cài đặt exe để chơi
– Android: Cài đặt Apk hoặc sử dụng JoiPlay để chơi (Xem hướng dẫn)
– Việt Hoá bởi GVNVH18

– PC: Giải nén tập tin -> cài đặt exe để chơi
– Android: Cài đặt Apk hoặc sử dụng JoiPlay để chơi (Xem hướng dẫn)
– Việt Hoá bởi GVNVH18

Tutorial

• Instructions for using Joiplay to play games (View Post)
• Instructions for using Maldives Player to play RPG game (View Post)
• Mods Installation Instructions (View Post)
• Instructions for using Cheat to play RPG game (View Post)
• Some other tutorials and discussions (View Post)