Game info

Name: LewdCrest Hero: The Townspeople and Monsters are Always Trying To FUCK Me!
Deverloper: yoshii tech
Version:
v1.0

Under a curse, the busty hero has a Lewd Crest engraved over her womb.
And in the face of her salacious display, the townspeople and monsters simply cannot hold themselves back!!
In this RPG they will attempt at every turn to take advantage of her… (displayed with smooooth animation!!)​

Dưới một lời nguyền, người anh hùng nổi tiếng có một con chó săn Lewd Crest được khắc trên tử cung của cô ấy.
Và đối mặt với màn thể hiện lộng lẫy của cô ấy, người dân thị trấn và quái vật đơn giản là không thể kiềm chế bản thân !!
Trong game nhập vai này, họ sẽ cố gắng ở mọi lượt để lợi dụng cô ấy … (hiển thị với hoạt ảnh mượt mà !!)

Developer: yoshii tech DLsite
Censored: Yes
OS: Windows
Language: English

Image Game:

Ảnh trên Mod18Ảnh trên Mod18Ảnh trên Mod18Ảnh trên Mod18

Download

PC: racaty (450mb) |

– Password: mod18.com
– PC: Unzip the file -> install exe to play
– Android: Install apk or use JoiPlay to play (See the instructions)

PC: 1Drive |

– Mật khẩu: mod18.com

– PC: Giải nén file -> cài đặt exe để chơi
– Android: Cài Apk hoặc sử dụng Joiplay để chơi (Xem hướng dẫn)

Việt hoá

GVNVH18

– PC: Giải nén file -> cài đặt exe để chơi
– Android: Cài Apk hoặc Hướng dẫn sử dụng Joiplay để chơi game (View Post)

– PC: Giải nén tập tin -> cài đặt exe để chơi
– Android: Cài đặt Apk hoặc sử dụng JoiPlay để chơi (Xem hướng dẫn)
– Việt Hoá bởi GVNVH18

– PC: Giải nén tập tin -> cài đặt exe để chơi
– Android: Cài đặt Apk hoặc sử dụng JoiPlay để chơi (Xem hướng dẫn)
– Việt Hoá bởi GVNVH18

– PC: Giải nén tập tin -> cài đặt exe để chơi
– Android: Cài đặt Apk hoặc sử dụng JoiPlay để chơi (Xem hướng dẫn)
– Việt Hoá bởi GVNVH18

– PC: Giải nén tập tin -> cài đặt exe để chơi
– Android: Cài đặt Apk hoặc sử dụng JoiPlay để chơi (Xem hướng dẫn)
– Việt Hoá bởi GVNVH18

– PC: Giải nén tập tin -> cài đặt exe để chơi
– Android: Cài đặt Apk hoặc sử dụng JoiPlay để chơi (Xem hướng dẫn)
– Việt Hoá bởi GVNVH18

Tutorial

• Instructions for using Joiplay to play games (View Post)
• Instructions for using Maldives Player to play RPG game (View Post)
• Mods Installation Instructions (View Post)
• Instructions for using Cheat to play RPG game (View Post)
• Some other tutorials and discussions (View Post)