Game info

Name: Life in Santa County
Deverloper: Bold Bash Studios
Version:
v0.5.4

Santa county… A symbol of wealth and peace. But what if it really isn’t? A young boy, living in a neighborhood where everything seems so ordinary and innocent and then discovers the dark and lustful lifestyles lurking within. Witness all the destructions he will experience and the great change he will make. This city has only one rule. Trust… No one.

Santa county… Là biểu tượng của sự giàu có và hòa bình. Nhưng nếu nó thực sự không phải vậy thì sao? Một cậu bé, sống trong một khu phố mà mọi thứ dường như rất bình thường và ngây thơ và sau đó khám phá ra những lối sống đen tối và dâm dục ẩn nấp bên trong. Chứng kiến ​​tất cả những sự hủy diệt mà anh ấy sẽ trải qua và sự thay đổi tuyệt vời mà anh ấy sẽ thực hiện. Thành phố này chỉ có một quy tắc. Tin tưởng … Không ai cả.

Developer: Bold Bash Studios PatreonDiscordWebsite
Censored: No
OS: Windows, Linux, Mac
Language: English

Image Game:

Ảnh trên Mod18Ảnh trên Mod18Ảnh trên Mod18 Ảnh trên Mod18

Download

PC: mega (4.84gb) | mixdrop (4.84gb) | racaty (4.84gb) | pixeldrain (4.84gb) | workupload (843mb) | pixeldrain (843mb) |

– Password: mod18.com
– PC: Unzip the file -> install exe to play
– Android: Install apk or use JoiPlay to play (See the instructions)

Walkthrough
Incent patch: – Put the “patch.rpy” file into the “/game” folder.

– PC: Giải nén file -> cài đặt exe để chơi
– Android: Cài Apk hoặc Hướng dẫn sử dụng Joiplay để chơi game (View Post)

– PC: Giải nén tập tin -> cài đặt exe để chơi
– Android: Cài đặt Apk hoặc sử dụng JoiPlay để chơi (Xem hướng dẫn)
– Việt Hoá bởi GVNVH18

– PC: Giải nén tập tin -> cài đặt exe để chơi
– Android: Cài đặt Apk hoặc sử dụng JoiPlay để chơi (Xem hướng dẫn)
– Việt Hoá bởi GVNVH18

– PC: Giải nén tập tin -> cài đặt exe để chơi
– Android: Cài đặt Apk hoặc sử dụng JoiPlay để chơi (Xem hướng dẫn)
– Việt Hoá bởi GVNVH18

– PC: Giải nén tập tin -> cài đặt exe để chơi
– Android: Cài đặt Apk hoặc sử dụng JoiPlay để chơi (Xem hướng dẫn)
– Việt Hoá bởi GVNVH18

– PC: Giải nén tập tin -> cài đặt exe để chơi
– Android: Cài đặt Apk hoặc sử dụng JoiPlay để chơi (Xem hướng dẫn)
– Việt Hoá bởi GVNVH18

Tutorial

• Instructions for using Joiplay to play games (View Post)
• Instructions for using Maldives Player to play RPG game (View Post)
• Mods Installation Instructions (View Post)
• Instructions for using Cheat to play RPG game (View Post)
• Some other tutorials and discussions (View Post)