Life With Mushroom Niang | Tôi gặp một nàng tiên Nấm

Nhà phát triển: grim-sora DLsite
Che: Có
Phiên bản: Hoàn Thành
Hệ thống: Windows
Ngôn ngữ: English

Một ngày cũng như bao ngày khác tôi đi lên rừng để tìm kiếm thứ gì đó có ích cho mình và….

Ảnh trên Mod18

Và tôi đã gặp một nàng tiên nấm, sau đó tôi mang cô ấy về nhà ….

Ảnh trên Mod18

Cuộc sống của tôi với cô ấy bắt đầu cũng từ đó ….

Ảnh trên Mod18

— Tải xuống —

Tiếng Anh

Windows (159mb): Mega Gofile Workupload Mediafire

Hướng dẫn

Windows: giải nén – cài đặt exe để chơi

Android: sử dụng Joiplay để chơi