Game info

Name: Limitless
Deverloper: Cr8tive M3dia
Version:
Day 4

Limitless is very loosely based around the idea of the film by the same name. You play a male character who at a youngish age was kicked out of home and since then has been barely getting through life. That is until one day when approached by a stranger to look after some merchandise for him, your world is switched upside down. All thanks to a magical pill.

You will encounter many different people along the way as you improve your life and hopefully get back in contact and in a relationship with the ones you left behind, as well as some others along the way. How closer relationship your build with each person you encounter will be purely down to your choice and preference.​

Limitless dựa trên ý tưởng của bộ phim cùng tên rất lỏng lẻo. Bạn vào vai một nhân vật nam khi còn trẻ đã bị đuổi ra khỏi nhà và kể từ đó hầu như không thể vượt qua cuộc sống. Đó là cho đến một ngày khi được một người lạ đến gần để trông coi một số hàng hóa cho anh ta, thế giới của bạn bị đảo lộn. Tất cả là nhờ một viên thuốc thần kỳ.

Bạn sẽ gặp nhiều người khác nhau trên đường đi khi bạn cải thiện cuộc sống của mình và hy vọng có thể liên lạc trở lại và có mối quan hệ với những người bạn đã bỏ lại phía sau, cũng như một số người khác trên đường đi. Mối quan hệ thân thiết hơn giữa bạn với từng người mà bạn gặp phải hoàn toàn phụ thuộc vào sự lựa chọn và sở thích của bạn

Developer: Cr8tive M3dia Patreon – SubscribeStar – Discord
Censored: No
OS: Windows, Linux, Mac
Language: English

Image Game:

Ảnh trên Mod18Ảnh trên Mod18Ảnh trên Mod18Ảnh trên Mod18

Download

PC: mega (1.0gb) | mixdrop (1.0gb) |

Android: mega (1.0gb) |

– Password: mod18.com
– PC: Unzip the file -> install exe to play
– Android: Install apk or use JoiPlay to play (See the instructions)

– PC: Giải nén file -> cài đặt exe để chơi
– Android: Cài Apk hoặc Hướng dẫn sử dụng Joiplay để chơi game (View Post)

– PC: Giải nén tập tin -> cài đặt exe để chơi
– Android: Cài đặt Apk hoặc sử dụng JoiPlay để chơi (Xem hướng dẫn)
– Việt Hoá bởi GVNVH18

– PC: Giải nén tập tin -> cài đặt exe để chơi
– Android: Cài đặt Apk hoặc sử dụng JoiPlay để chơi (Xem hướng dẫn)
– Việt Hoá bởi GVNVH18

– PC: Giải nén tập tin -> cài đặt exe để chơi
– Android: Cài đặt Apk hoặc sử dụng JoiPlay để chơi (Xem hướng dẫn)
– Việt Hoá bởi GVNVH18

– PC: Giải nén tập tin -> cài đặt exe để chơi
– Android: Cài đặt Apk hoặc sử dụng JoiPlay để chơi (Xem hướng dẫn)
– Việt Hoá bởi GVNVH18

– PC: Giải nén tập tin -> cài đặt exe để chơi
– Android: Cài đặt Apk hoặc sử dụng JoiPlay để chơi (Xem hướng dẫn)
– Việt Hoá bởi GVNVH18

Tutorial

• Instructions for using Joiplay to play games (View Post)
• Instructions for using Maldives Player to play RPG game (View Post)
• Mods Installation Instructions (View Post)
• Instructions for using Cheat to play RPG game (View Post)
• Some other tutorials and discussions (View Post)