Living together with Fox Demon | Sống cùng cô sói bạc

Nhà phát triển: Silent Fox, BananaKing – Steam
Che: không
Phiên bản: Hoàn thành
Hệ thống: Windows
Ngôn ngữ: Tiếng Anh
Lồng tiếng: Tiếng Nhật

Cơn bão đã tước đi mọi hy vọng sống của tôi. Khi tôi sắp gục ngã, tôi đã gặp một con hồ ly cũng ở trong hoàn cảnh giống như tôi…

Ảnh trên Mod18
Living together with Fox Demon (Việt Hóa) 6

Cuối cùng, tôi đã sử dụng sức mạnh ma quỷ của cô ấy để đưa cô ấy trở lại chỗ của tôi một cách suôn sẻ…

Ảnh trên Mod18
Living together with Fox Demon (Việt Hóa) 7

Có vẻ như chúng tôi sẽ ở bên nhau Trong suốt quãng đời còn lại.

Ảnh trên Mod18
Living together with Fox Demon (Việt Hóa) 8

Tuy nhiên, có quỷ xung quanh chắc chắn sẽ dẫn đến những điều mà con người không thể tưởng tượng được…

Ảnh trên Mod18
Living together with Fox Demon (Việt Hóa) 9

Tải xuống

Tiếng Anh

Windows: GofileMEga

Tiếng Việt

Windows (350mb): OneDrive

Android (1.1gb): OneDrive

Việt hóa bởi GVNVH18

Hướng dẫn

Windows: giải nén – cài đặt exe để chơi

Android: Cài đặt apk