Lost Life

Tên gaem: Lost Life

Os: Android

Nhà phát triển: Deep Game

Size: 170mb

Ver: 1.52

Anh và Lori đang làm việc. Cô ấy phản ứng với sức mạnh của con chuột của bạn, vì vậy hãy nhẹ nhàng hoặc thô lỗ (nếu bạn là một thằng khốn bệnh hoạn và thích nhìn thấy cô gái nhỏ khóc hoặc thích xem trò chơi trên màn hình)

Image Game:

Ảnh trên Mod18 Ảnh trên Mod18

Download Link

Tiếng Anh + Việt

Ver 1.52 (No Mod)

Windows: Drive

Ver 1.52 (MOD)

Windows: OneDrive

Ver 1.51

Windows: OneDrive2

Android: (Ver 1.51) OneDrive2

Mod: (V1.45):

Windows: OneDrive

Android: OneDrive – OneDrive

Việt hóa UI bởi MOD18

Hướng dẫn cài đặt

Mật khẩu: mod18.com

Windows: Giải nén – Xem Video hướng dẫn

Android: cài đặt apk (nếu gặp lỗi xem video này)