Thông tin game

Tên: Love Love H-Maid
Nhà phát hành: Lilith Soft
Phiên bản:
Final

Một câu chuyện dễ thương và ecchi miêu tả cuộc sống hàng ngày ngọt ngào của một cậu bé và người giúp việc của mình. Hãy tận hưởng sự tồn tại hàng ngày đầy yêu thương và dâm đãng của họ!

Nhà phát triển: lilith-soft – Website
Kiểm duyệt: không
Thiết bị: Windows
Ngôn ngữ: English

Ảnh Game:

Download

PC: pixeldrain |

– Mật khẩu: mod18.com
– PC: Giải nén file -> cài đặt exe để chơi

PC: OneDrive |

– Mật khẩu: mod18.com

– PC: Giải nén file -> cài đặt exe để chơi
– Android: sử dụng Kirikiroid2 để chơi (Xem hướng dẫn)

Việt hoá

GVNVH18

– PC: Giải nén file -> cài đặt exe để chơi
– Android: Cài Apk hoặc Hướng dẫn sử dụng Joiplay để chơi game (View Post)

– PC: Giải nén tập tin -> cài đặt exe để chơi
– Android: Cài đặt Apk hoặc sử dụng JoiPlay để chơi (Xem hướng dẫn)
– Việt Hoá bởi GVNVH18

– PC: Giải nén tập tin -> cài đặt exe để chơi
– Android: Cài đặt Apk hoặc sử dụng JoiPlay để chơi (Xem hướng dẫn)
– Việt Hoá bởi GVNVH18

– PC: Giải nén tập tin -> cài đặt exe để chơi
– Android: Cài đặt Apk hoặc sử dụng JoiPlay để chơi (Xem hướng dẫn)
– Việt Hoá bởi GVNVH18

– PC: Giải nén tập tin -> cài đặt exe để chơi
– Android: Cài đặt Apk hoặc sử dụng JoiPlay để chơi (Xem hướng dẫn)
– Việt Hoá bởi GVNVH18

– PC: Giải nén tập tin -> cài đặt exe để chơi
– Android: Cài đặt Apk hoặc sử dụng JoiPlay để chơi (Xem hướng dẫn)
– Việt Hoá bởi GVNVH18

Tutorial

• Hướng dẫn sử dụng Joiplay để chơi game (Xem bài đăng)
• Hướng dẫn sử dụng Maldives Player để chơi game RPG (Xem bài đăng)
• Hướng dẫn Cài đặt Mods (Xem bài đăng)
• Hướng dẫn sử dụng Cheat để chơi game RPG (Xem bài đăng)
• Một số hướng dẫn và thảo luận khác (Xem bài đăng)