Lucky Janitor là một cuốn tiểu thuyết hình ảnh ngắn.
Nó kể về câu chuyện của một người gác cổng đột nhiên thấy mình trong những tình huống bất ngờ liên quan đến các thành viên trong trường.
Nơi làm việc của anh ấy.

Thông tin:

Nhà phát triển: Dumb Rean PatreonItch.io
Thể loại: Game 18+
Phiên bản: Final
Kiểm duyệt: Không
Thiết bị: Windows, Linux, Mac
Ngôn ngữ: English

Ảnh Game:

Ảnh trên Mod18Ảnh trên Mod18Ảnh trên Mod18Ảnh trên Mod18

Download:

— English —


PC: workupload (350mb) |
Android: mega (190mb) |– Mật khẩu: mod18.com hoặc droidmodx
– PC: Giải nén file -> cài đặt exe để chơi
– Android: Cài đặt Apk hoặc sử dụng Joiplay để chơi game (Xem hướng dẫn)

Hướng dẫn

• Hướng dẫn sử dụng Joiplay để chơi game (Xem bài đăng)
• Hướng dẫn sử dụng Maldives Player để chơi game RPG (Xem bài đăng)
• Hướng dẫn Cài đặt Mods (Xem bài đăng)
• Hướng dẫn sử dụng Cheat để chơi game RPG (Xem bài đăng)
• Một số hướng dẫn và thảo luận khác (Xem bài đăng)