Dòng chảy tự nhiên của các sự kiện trong một trường học ở thị trấn nhỏ bắt đầu trật bánh khi một học sinh mới thức dậy, trong một lớp học mà không biết chính xác làm thế nào mà anh ta lại đến đó.
Trong khi khám phá nơi này, anh phát hiện ra sự việc kỳ lạ này dường như đang ảnh hưởng đến mọi người xung quanh, và bây giờ tùy thuộc vào anh ta để quyết định cách anh ta sẽ giải quyết (hoặc tận dụng) tình huống.

Thông tin:

Nhà phát hành: The Architect Patreon
Thể loại: Game 18+
Phiên bản: 0.10.1
Kiểm duyệt: Không
Thiết bị: Windows, Mac
Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Ảnh Game:

Ảnh trên Mod18 Ảnh trên Mod18 Ảnh trên Mod18 Ảnh trên Mod18

Download:

Tiếng Anh

WinGOFILE – MEGA – PIXELDRAIN – UPLOADHAVEN – WORKUPLOAD

  • Key mega: 18A-rPZSd5dyZOyNuoNo1PolX_4NGCO0UoUh4QvP_Hc

Tiếng VIệt

Windows: Mega (568mb) |

  • Key mega: GUP46bSj_t2FMtpVOlgOKuI8Vmp_2IKWqwuQduRSgoQ

– Được thực hiện bởi BaBa LaLa
– Mật khẩu: droidmodx hoăc droidmodx.xyz nếu có
– PC: Giải nén và cài đặt file .exe
– AUTO TRANSLATE: chỉ hổ trợ cho anh chơi để hiểu nghĩa(Nó sẽ tự động dịch thoại cho thành tiếng việt)